Warszawa, Polska
(+48) 519 599 319
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Wolontariat pracowniczy na serio!

S Z K O L E N I E
Wolontariat pracowniczy na serio!

Autorski program Izabeli Dyakowskiej, współtwórczyni ruchu wolontariatu pracowncizego w Polsce

KIEDY

14 listopada 2019r., godz. 9:00 – 17:00

GDZIE

Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA
ul. Wspólna 56 w Warszawie

Jeśli interesują Cię…

SZEROKIE CHORYZONTY

poszukujesz w swojej organizacji czegoś więcej, interesuje Cię wolontariat i CSR w działaniu

PRAKTYCZNE PODSTAWY

chcesz rozpocząć program wolontariatu w swojej firmie i potrzebujesz praktycznych narzędzi i wskazówek

NOWA JAKOŚĆ

prowadzisz już taki programy, ale chcesz uporządkować wiedzę, poznać nowe trendy, zweryfikować model

REPUTACJA W DZIAŁANIU

nie jest Ci obojętny employer branding i reputacja Twojej organizacji w otoczeniu społecznym

SYNERGIA DZIAŁAŃ CSR

chcesz zaktualizować swoją wiedzę, ponieważ Twoja organizacja wkracza w etap transformacji i synergii działań społecznych & CSR

NETWORKING

chcesz budować sieć relacji z innymi wokół tej tematyki;  poszukujesz organizacji partnerskiej, animatora programum

…to szkolenie jest da Ciebie!

Certyfikat dla każdego uczestnika

Szkolenie certyfikowane jest przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego w Warszawie  

Idea szkolenia

W zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju opartego na współodpowiedzialności za siebie i innych w ostatnich latach biznes maksymalizuje korzyści dla społeczeństwa poprzez kompleksowe strategie społecznej odpowiedzialności i bezpośrednie zaangażowanie w sprawy społeczności. Stwarzanie przestrzeni do partnerskiej międzysektorowej współpracy i społecznej aktywności stanowi istotny i niezbędny czynnik rozwoju ludzi, zespołów, organizacji i społeczeństwa, a tym samym przewag konkurencyjnych biznesu z najwyższej półki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dzisiaj nie slogan, deklaracja,. To droga dla najlepszych, świadomych przedsiębiorców, kiedy bardziej niż wykle zmienia się świat, modele biznesowe, kultury organizacyjne, jak zmieniamy się my – ludzie. Kluczowym wskaźnikiem zmian mentalnych i organizacyjnych jest wolontariat pracowniczy – społeczna przestrzeń w biznesie, miejsce unikalnych spotkań, wyzwań, wywierania pozytywnego wpływu, umacniania poczucia wartości i sprawstwa, empatycznej współpracy, integracji wokół wartości, rozwoju kompetencje przyszłości w niestandardowy sposób. Standard organizacji przyszłości, któa wchodzi w nowy paradygmat zarządzania przez współpracę, ekonomii otwartych oczu.

Dlatego warto zadbać o taką wspólną przestrzeń społecznych wyzwań w organizacji z udziałem naturalnych liderów według najlepszych praktyk, trendów i rozwiązań, które spójne są z polityką CSR i zadaniami HR w obszarze Leadership, Employer Branding, Team Building i Life-Work Balance. W trosce o wspólne dobro, w myśl celów zrównoważonego rozwoju 2030.

Szczegółowe informacje

CELE

• przekazać wiedzę ekspercką i praktyczną 

•  zainspirować do ciekawych rozwiązań

• rozwiać wątpliwości i bariery wejścia 

• zintegrować wokół pomagania i współpracy 

• zainspirować do ciekawych rozwiązań

ADRESACI

• przedstawiciele biznesu i administracji publicznej 

• dyrektorzy i specjaliści ds.: polityki personalnej, integracji i rozwoju pracowników, komunikacji korporacyjnej, marketingu, CSR, wolontariatu pracowniczego

• przedstawiciele fundacji korporacyjnych 

• HR biznes partnerzy 

• pasjonaci tematu, współpracy międzysektorowej, ekonomii współpracy, organizacji przyszłości, kultury relacji, naturalnego przywództwa, uwalniania kapitału społecznego

METODY

• Integrują wiedzę zawartą w prezentacji z pracą warsztatową

• Wykorzystują materiały źródłowe jak ustawę wyjściową, normy, raporty, rozporządzenia, regulacje 

• Dobre praktyki 

• Szkolenie prowadzi trener ngo i biznesu, ekspert i lider zagadnienia, jednocześnie kilkunastoletni praktyk uznany w środowisku ngo i biznesu

KORZYŚCI

• Praktyczna wiedza o wolontariacie pracowniczym na serio! 

• Możliwość weryfikacji dotychczasowego planu i doświadczeń 

• Poznanie narzędzi budowania kultury organizacyjnej w oparciu o wartości, empatię i współpracę

• Wzmacnianie polityki personalnej o przestrzenie rozwoju kompetencji społecznych 

• Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w oparciu o naturalne przywództwo

• Odniesienie swoich działań do najlepszych praktyk CSR i CCI

• Poznanie aspektów  wizerunkowych firmy odpowiedzialnej społecznie wspierającej swoich pracowników w działaniach społecznych 

• Umocnienie międzysektorowych relacji organizacji w otoczeniu 

• Rekomendacja kompetencji i wiedzy w zakresie wolontariatu pracowniczego i CSR 

• Unikalny networking osobisty i biznesowy 

ORGANIZATOR

Program szkolenia

To autorski program, który składa się z pięciu kluczowych bloków tematycznych. Wypracowany na bazie kilkunastu lat praktyk z perspektywy pozarządowej i korporacyjnej oraz nieustannego zgłębiania wiedzy i doświadczeń

Zmienia się! Myśl globalnie, działaj lokalnie Godz. 9:00 – 10:30

Integracja wokół wartości
Tło społeczno-ekonomiczne
Zrównoważony rozwój i wspólne cele
Wobec wyzwań biznesowych
Wobec wyzwań organizacyjnych: skuteczna rekrutacja, rotacje pracowników, wypalenie zawodowe, absencja, silosy, odpowiedzialność, współpraca
Oczekiwania społeczne, nowego pokolenia Kompetencje, których potrzebujemy Założenia CSR i CCI, funkcja wolontariatu pracowniczego
Naturalne przywództwo i ekonomia współpracy
Polityka personalna, która uwalnia kapitał społeczny
Budowania reputacji i employer brandingu w działaniu
Komunikacja, która lubi ludzi

Wolontariat pracowniczy strategicznie Godz. 10:30 – 11:30

  Czym wolontariat pracowniczy nie jest Definicja, która łączy Obszary wpływu, czyli gdzie jest nasz cel, który chcemy osiągnąć Wolontariat pracowniczy z perspektywy strategii personalnej, strategii CSR i strategii komunikacyjnej firmy Kroki milowe i system wsparcia pracodawcy Motywacje i lokowanie programu w strukturze organizacyjnej Animator programu – kilka możliwości Formy wolontariatu na przykładach, inspirujący benchmarking Interesariusze przedsięwzięcia, korzyści i ryzyka Fazy rozwoju pomagania w biznesie Kodeks etyczny wolontariatu pracowniczego Efekt synergi

  Przerwa obadowa, godz. 13:00 -13:45

  Planowanie partycypacyjne Godz. 11:30 – 13:00

  • Partycypacja i facylitacja na start • Mapa interesariuszy – analiza zasobów i potrzeb • Misja, wartości, cele, czyli co nas łączy • Struktura programu • Regulacja czy regulamin • Animator przedsięwzięcia, lider odcinka • Identyfikacja w kilku odsłonach • Harmonogram • Profilaktyka porażki, czyli czego lepiej nie robić • Czynniki sukcesu • Etyka i odpowiedzialność, jak pomagać i nie szkodzić • Komunikacja, która dodaje skrzydeł • Narzędzia programu • Aspekty prawne na start • Budżet, czyli słowo o sponsorach • Ambasadorzy

  Fakty operacyjnie Godz. 13:45 – 15:00

  • Życie programu angażującego • Metoda projektu, która łączy • Komunikacja na języku, czyli diabeł tkwi w szczegółach • Sieci sojuszników idei • Halo Houston, mamy problem • Dokumenty w sprawnym obiegu • Monitoring i wskaźniki • Aspekty prawne na bieżąco

  Przewaga przez równowagę Godz. 15:00 – 16:30

  • Modele dla małych i dużych, dla każdego sektora mają swoją specyfikę • Proces transformacji, czyli jak wejść na level wyżej w uwalnianiu kapitału społecznego organizacji i osiąganiu celów biznesowych w dobrym stylu • Aspekty prawne na mecie • Rezultaty – efektywność, która lubi jakość • Argumenty na tak – dla zarządu, działu HR, dla szefa • Celebracje sukcesu – dobre sposoby, ciekawe okoliczności • Co zrobić z dobrą praktyką

  Podsumowanie Godz. 16:30 – 17:00

  Karta Wolontariatu Pracowniczego, czyli jakość

  Trener, ekspert

  Izabela Dyakowska

  Eksertka wolontariatu pracowniczego & CSR
  Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego 
  Kobieta Polskiego CSR wg. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

  – współtwórczyni ruchu wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania odpowiedzialnych pracodawców. Na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR opublikowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), ekspertka Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP. Z wykształcenia – politolog społeczny. Z 20 letnią praktyką. Wspiera rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce, partycypacji społecznej, edukacji obywatelskiej, przedsiębiorczości społecznej, ekonomii współpracy – dla wspólnego dobra. Inicjatorka Konferencji i Raportu „Kapitalni Społecznie” 2018/2019. Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, pierwszej organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką wolontariatu pracowniczego & CSR w naszym kraju, członek Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Autorka Bloga o wolontariacie pracowniczym & CSR www.izabeladyakowska.pl oraz współautorka publikacji „Firma = zaangażowanie” wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wykładowca renomowanych uczelni. Trener biznesu & ngo. Konsultantka i współtwórczyni wolontariackich projektów społecznych m.in. dla Ministerstwa Polityki Społecznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Citi Handlowy, Telekomunikacji Polskiej, Commercial Union, ING Bank Śląski, RWE, Żywiec, Kredyt Bank i Warta, GSK, Euroscript, PTC, Siemens, PGE, PGNiG, Phoenix, Centra Edukacji Nauczycieli, Polfarma, Coca Cola. Łączy dobre z pożytecznym, wiedzę i obserwacje z praktyką. Mama dwójki cudownych, aktywnych społecznie dzieci <3

  Dołącz do nas!

  Zapraszamy na spotkanie z liderką ruchu wolontariatu pracowniczego w Polsce

  Cena uczestnictwa w szkoleniu za jedną osobę wynosi:

  • 1 353,00 PLN brutto, 1 100,00 PLN netto – płatność do 30.09.2019r 

  • 1 599,00 PLN brutto, 1 300,00 PLN netto – płatność do 08.11.2019r 

  Kup wejściówkę!

  W tym: całodzienne szkolenie, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (eko), przerwy kawowe, lunch w pobliskiej restauracji, certyfikat

  Dostępność

  Nie czekaj!

  wolnych miejsc

  dni do szkolenia

  satysfakcji

  Rekomendacje

  Przykładowe wypowiedzi naszych klientów, przyjaciółw, liderów zmian

  Edyta Bracik

  DB Cargo Polska

  Szkolenia trenerów i ekspertów Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego to dobra baza wiedzy na start i w każdym momencie poszukiwania synergii działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w działaniu.  Dużo pozytywnej energii i wiedzy od praktyków z pierwszej ręki.

  Mikołaj Gurdała

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Dziękujęmy za zintegrowanie nas wokół idei pomagania w sposób strategiczny, kompleksowy, inspirujący do dalszego rozwoju.

  Maja Surowicz-Biłyj

  United Way Polska /  Fundacja Znajdź Pomoc

  Szkolenia Izabeli Dyakowskiej są zaróno dla tych, którzy szukają rzeczowych i praktycznych informacji, jak i dla poszukujących inspiracji w zakresie szeroko rozumianego społecznego zaangażowania. Polecam!

  Masz pytanie o inny termin, inny temat?