WITAJ!

Bariery wejścia

wolontariat1

Podstawowe, czyli najczęściej występujące bariery wejścia, a zatem wszystko to, co utrudnia nam podjęcie słusznej decyzji o zaplanowaniu i wdrożeniu programu innego od dotychczasowych – wolontariatu pracowniczego:

 • Brak odpowiedniego przeszkolenia załogi firmy/organizacji/instytucji oraz ogólny brak wiedzy na temat wolontariatu
 • Brak doświadczenia związanego z wolontariatem pracowniczym
 • Obawa przed kontaktem z problemami społecznymi, nieszczęściem ludzkim
 • Brak realnej akceptacji dla wolontariatu pracowniczego ze strony bezpośredniego przełożonego (centrali)
 • Negatywny stereotyp wolontariusza, pomagania, wolontariatu pracowniczego
 • Nieodpowiednia komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Słabe rozeznanie w środowisku i potrzebach społeczności lokalnych
 • Niski poziom zaangażowania pracowników na początku wdrażania programu
 • Brak przepisów prawnych dotyczących wolontariatu pracowniczego

Jesteśmy po to, aby pracodawcy mogli łatwiej, pewniej i skuteczniej zacząć i realizować tego typu przedsięwzięcie społeczne w swoich organizacjach.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zostaw Odpowiedź

Twój adres nie będzie pokazany publicznie.