WITAJ!

Edukacja

edukacja

Szkolenia są przestrzenią do przełamywania stereotypów o wolontariacie, budowania wiarygodności i zaangażowania, do poszerzania perspektyw, ich weryfikacji, do budowania odpowiedzialnych planów społecznego zaangażowania jednostki, zespołu, organizacji.

To, co jest dla nas przy tym szczególnie ważne, to:

 • Świadome i zaangażowane wejście interesariuszy w program.
 • Nie mniej ważni są nieprzypadkowi odbiorcy.
 • Zależy nam na wkomponowaniu edukacji w proces komunikacji i zarządzania programem wolontariatu pracowniczego.
 • Ustawienie priorytetów edukacyjnych i celów, które razem chcemy osiągnąć.
 • Dzielenie się pasją, wiedzą, doświadczeniem, jak również wzajemna wymiana, inspiracja.
 • Przełamywanie uprzedzeń i stereotypów, obaw i dystansu wobec pomagania pod parasolem pracodawcy.

Dlatego proponujemy nasze usługi szkoleniowe z podstaw wolontariatu dla:

 • Zarządu i menedżerów tego typu przedsięwzięcia na etapie planowania.
 • Dla ambasadorów wolontariatu pracowniczego na etapie realizacji i ewaluacji.
 • Dla potencjalnych pracowników-wolontariuszy.
 • Dla beneficjentów pomocy wolontariackiej.

Wolontariat pracowniczy to powolny proces budowania świadomości, zaufania, zaangażowania, by efektywnie i z satysfakcją pomagać innym. Edukacja bezpośrednia razem z nami jest ważną jego integralną częścią, jest wiarygodną rekomendacją i inspiracją.

NAPISZ DO NAS!

Adres e-mail

Nazwa pracodawcy

Temat

Treść wiadomości

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •