WITAJ!

Integracja

drużyna wolontariatu

 

Integracja w wolontariacie ma swoje szczególne znaczenie, jakość  i zasięg. I jest tak wtedy, gdy stwarzamy przestrzenie, a nie ograniczamy możliwości.

Integrujemy z najlepszymi pracodawcami, którym zależy na dobrowolności, autentyczności i dobrej energii w swoich organizacjach poprzez:

 • Edukację tuż przed zespołową pracą projektową.
 • Udział w offsite’ach – programach uzupełniających firmowe wyjazdy integracyjne  o elementy zespołowej pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnych.
 • Wyprawy integracyjno-edukacyjne na początek świata – z wolontariatem.
 • Włączanie wolontariatu w wydarzenia wewnętrzne i przedsięwzięcia zewnętrzne.
 • Budowę platformy współdziałania z otoczeniem

To, co jest dla nas ważne, to:

 • Kultura organizacyjna jest takim zbiorem wartości, norm społecznych i wzorów zachowań wspólnych dla członków danej organizacji i określających ich stosunek do przyjętych rozwiązań organizacyjnych, które urzeczywistnia się w sposób autentyczny i wiarygodny poprzez wolontariat.
 • Wolontariat sprzyja integracji zespołu pracowników, zwiększa ich motywację do pracy, buduje poczucie przynależności i zwiększa utożsamienia się ludzi z wartościami wyznawanymi przez pracodawcę.
 • Wolontariat to papierek lakmusowy silnej i dojrzałej kultury organizacyjnej.

Nie czekaj. Ten czas możesz z nami spożytkować w sposób zwielokrotniony!

NAPISZ DO NAS!

Adres e-mail

Nazwa pracodawcy

Temat

Treść wiadomości

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •