Warszawa, Polska
(+48) 519 599 319
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Tym się zajmujemy

Tym się zajmujemy

Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) to ważny dla nas temat!

Wolontariat pracowniczy – to długofalowy program społeczny odpowiedzialnego społecznie pracodawcy, który propaguje idee społecznego zaangażowania, umożliwia społeczne zaangażowanie i kompleksowo wspiera swoich pracowników i ich bliskich w dobrowolnym i świadomym świadczeniu wolontariatu na rzecz i w partnerstwie z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi. Przedkładający ponad wyniki ilościowe, korzyści jakościowe tego typu przedsięwzięcia dla społecznego, organizacyjnego i osobistego dobra jego uczestników. Stanowi wielowymiarowe narzędzie wieloaspektowego zarządzania organizacją, aktywną formę dialogu społecznego oraz przestrzeń rozwoju osobistego dla ludzi aktywnych zawodowo, a przede wszystkim efektywne wsparcie potrzebujących.

C 2012-2013  Instytutu Wolontariatu Pracowniczego

Tak rozumiany wolontariat pracowniczy to znak dobrej jakości organizacji, kultury organizacyjnej, marki, który rekomenduje Instytut Wolontariatu Pracowniczego w Polsce. Stanowi wówczas autentycznie integratywny element polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR), a tym samym społecznego zaangażowania biznesu (z ang. Corporate Community Involvment – CCI), którego główne cele strategiczne to:

  • Społeczny cel budowania lokalnego partnerstwa między środowiskiem przedsiębiorców a podmiotami trzecimi (instytucje społeczne oraz publiczne, organizacje pozarządowe);
  • Lifting kultury organizacyjnej, a w tym kształtowanie dobrych relacji wśród pracowników poprzez powierzenie mu kapitału firmy do podejmowania dobroczynnych przedsięwzięć, z wykorzystaniem swoich ambicji, pasji, kompetencji w towarzystwie współpracowników i bliskich;
  • Uwiarygodnienie pozytywnego wizerunku pracodawcy/organizacji w przełożeniu na jakość marki.
  • Rozwój pracowników m.in. poprzez treningi kompetencyjne w sytuacjach pomagania, podejmowanie wyzwań społecznie  użytecznych.

 

 

[divider]