ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Dane Fundacji

Wolontariat pracowniczy na serio!

FUNDACJA
Instytut Wolontariatu Pracowniczego

ADRES REJESTRACYJNY:
ul. Rybitwy 6/1, 02-806 Warszawa

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Skr. Pocztowa 57, 05-119 Legionowo 05 

Email: biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Telefon: (00 48) 519 599 319

KRS 0000410956       NIP 9512353634       REGON 1460021065

KONTO W PEKAO SA, nr: 26124010371111001046714799