Warszawa, Polska
(+48) 519 599 319
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Karta Wolontariatu Pracowniczego

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego
skupia sojuszników najlepszych praktyk wolontariatu pracowniczego w Polsce, umacniając reputację wolontariatu pracowniczego i organizacji zaangażowanej społecznie.

Wspólnie podpisujemy się pod 6 punktami świetlnymi strategii zarządzania wolontariatem pracowniczym w organizacji odpowiedzialnej społecznie:

1. Pogłębiamy świadomość obywatelską, umacniając znaczenie dobrowolnego wolontariatu pracowniczego na rzecz potrzebujących.
2. Prowadzimy dialog z otoczeniem i odpowiadamy na rzeczywiste potrzeby społeczne.
3. Tworzymy atmosferę współpracy umacniając kulturę organizacyjną opartą
na autentycznych relacjach, wartościach, zaufania i wzajemnego szacunku.

4. Prowadzimy spójną i otwartą komunikację wolontariatu pracowniczego.
5. Rozwijamy proaktywność i synergię działań społecznych organizacji z udziałem zarządu i managerów organizacji.
6. Realizujemy wolontariat pracowniczy w długofalowej perspektywie rozwoju,
w trosce o podstawy trwałości.

Pierwsze wręczenie  
KARTY WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO 
już w listopadzie 2019!

Organizacje zainteresowane dołączeniem do grona sygnatariuszy proszeni są o kontakt
z Fundacją: biuro@wolontariatpracowniczy.pl