ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Karta Wolontariatu Pracowniczego

Dla Liderów wolontariatu pracowniczego, którzy zmieniają świat na lepszy!

KARTA WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO to wyznacznik innowacyjnej i etycznej przestrzeni społecznej w miejscu pracy. Jest potwierdzeniem nowej filozofii pracy, rozwoju kultury relacji i współpracy organizacji przyszłości, najlepszej drogi do naszego dobrostanu i szczęścia. Podkreśla istotę wolontariatu pracowniczego jako szansy na rozwój osobisty pracowników, nabywanie nowych kompetencji, rozwijanie talentów i naturalnego przywództwa. Uwrażliwia na potrzeby innych, wspiera budowanie relacji i więzi społecznych, przyczynia się do powstania harmonijnego ekosystemu, w którym wszyscy interesariusze solidarnie i dobrowolnie działają na rzecz wspólnego dobra i dobra planety. Identyfikacja z 7 strategicznymi zasadami wolontariatu pracowniczego rekomendowanymi przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego stanowi powód do dumy i źródło inspirowania innych do podejmowania wolontariackich wyzwań w myśl założeń zrównoważonego rozwoju i uwalniania kapitału społecznego zarówno organizacji, jak i naszego kraju.

Karta Wolontariatu Pracowniczego

Pobierz

Debata o wolontariacie pracowniczym w Legnicy

Zrób z nami debatę!

REKOMENDACJA:
Debata o wolontariacie pracowniczym w świecie VUCA – ogłoszenie programu na SGH w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Liderem Wolontariatu Pracowniczego i Sygnatariuszem Karty od 14.04.2022!

To dialog z interesariuszami programu na jego starcie, z pracownikami i partnerami uczelni, z udziałem doświadczonych liderów i ekspertów. Warto rozmawiać o kluczowych aspektach i różnych perspektywach wolontariatu pracowniczego na każdym etapie jego realizacji. To wydarzenie wewnętrzne propagujące proaktywność, współdziałanie i naturalne przywództwo w świecie kryzysów, rywalizacji i zmian z perspektywy interesariuszy i pracodawcy.

Zarejestruj się na debatę już dziś:

Skip to content