ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Nasza strategia

MISJA

Pomagamy pomagać odpowiedzialnym społecznie pracodawcom dla wspólnego dobra, w duchu kultury relacji i współpracy.

W zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju, opartego na współodpowiedzialności za siebie i innych maksymalizujemy korzyści dla społeczeństwa poprzez kompleksowe świadczenie przedsiębiorcom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym najwyższej jakości specjalistycznych usług. Stwarzanie przestrzeni do partnerskiej międzysektorowej współpracy i społecznej aktywności stanowi istotny  czynnik rozwoju ludzi, zespołów, organizacji i społeczeństwa.

Najważniejszym dla nas zasobem, podmiotem oraz twórcą ważnych i ciekawych spraw jest człowiek. Pomagamy mu odkrywać i rozwijać swój najlepszy potencjał przy zaangażowaniu pracodawcy, dla wspólnego dobra i osobistej satysfakcji.

NASZE WARTOŚCI

     Jakość wynikająca z naszej kompetencji, kreatywności, świadomości i pasji.

•     Zaufanie beneficjentów, klientów i współpracowników.

     Proaktywność w poszukiwaniu innowacyjnych i adekwatnych rozwiązań.

     Wspólny sukces jako źródło satysfakcji i radości.

CELE

Celem Fundacji jest wsparcie rozwoju wolontariatu pracowniczego, jako integralnego elementu społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
Cel ten realizujemy poprzez upowszechnianie oraz przekazywanie konkretnych modeli, wiedzy i narzędzi niezbędnych do zainicjowania tego procesu.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Budowanie strategii, w tym rozwój infrastruktury wolontariatu pracowniczego;
 • Edukację i wspieranie inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego;
 • Promocję społecznej odpowiedzialności pracodawców i rozwoju zrównoważonego, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego;
 • Tworzenie zasobów informacji, w tym baz danych, z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego;
 • Wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne i merytoryczne innych organizacji, instytucji i środowisk realizujących cele Fundacji;
 • Budowę sieci kontaktów międzynarodowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego;
 • Organizację, prowadzenie i wsparcie finansowe i merytoryczne badań oraz udział w projektach badawczych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu
  i  zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego;
 • Udział w debacie publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu
  i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego;
 • Angażowanie do realizacji lub promocji statutowy celów Fundacji ekspertów, przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, mediów i środowisk twórczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.