Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa
(+48) 519 599 319
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Polityka prywatności

Wolontariat pracowniczy na serio!

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego
z siedzibą w Warszawie 

 Wprowadzenie                       

 Ochrona danych osobowych jest traktowana jako jeden z najważniejszych priorytetów we wszystkich działaniach prowadzonych przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego, adres: (02-806) Warszawa, ul. Rybitwy 6 lok. 1, KRS: 0000410956, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, NIP: 9512353634. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z tym prawach podmiotów, których dane dotyczą.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego, adres: (02-806) Warszawa, ul. Rybitwy 6 lok. 1, KRS: 0000410956, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, NIP: 9512353634 (dalej: Fundacja).

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna na adres: Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego,

adres: (02-806) Warszawa, ul. Rybitwy 6 lok. 1

 • poczta elektroniczna na adres email: biuro@wolontariatpracowniczy.pl

 W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

Za zgodą osoby, której dane dotyczą, Fundacja będzie przetwarzała te dane w celu świadczenia przez siebie usług w sferze zadań publicznych.

Dane te mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody dane mogą być przetwarzane przez Fundację oraz Zaufanych Partnerów.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

W zakresie usług oferowanych przez Fundacji dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np.: przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W celach marketingowych dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Zaufani Partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, określany w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez Fundację dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań osoby, której dane dotyczą, a także udoskonalenia usług Fundacji dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych w celu realizacji usług Fundacji jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań osoby, której dane dotyczą, a także udoskonalenia usług Fundacji jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości tych usług. Niezebranie danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies – dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Do jakich odbiorców mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane mogą być udostępniane do następujących kategorii podmiotów (Zaufani Partnerzy): a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora; b) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację usług oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Zaufani Partnerzy współpracujący na stałe:

 1. Usługi Rachunkowo-księgowe “AGA”, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Sportowa 74/8a;

biuro: Nowodworska 9, 05-119 Michałów Reginów, NIP 531-141-03-46.

 1. Kancelaria Doradztwa FORENSIS Grzegorz Choromański, KORSYKAŃSKA 1 m. 69, 02-761 WARSZAWA, NIP: 8971006328.

Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację nie będą przekazywane do państw trzecich, to jest poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobie, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), osoba uprawniona może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw Fundacja udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna na adres: Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego,

adres: (02-806) Warszawa, ul. Rybitwy 6 lok. 1

 • poczta elektroniczna na adres email: biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.

Wtyczki społecznościowe

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

 • Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 • Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy

Profilowanie (w tym analityka)

Informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

Jak można zarządzać plikami cookies

Jeśli nie użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednocześnie, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.