ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Na pomoc Ukrainie

Na pomoc Ukrainie

W tym niezwykle trudnym czasie wyrażamy naszą solidarność z Ukrainą – z Ukraińcami i Ukrainkami, którzy mierzą się
z brutalnym i niesprawiedliwym atakiem ze strony Rosji. 
Zachęcamy Was do niesienia wolontariackiej pomocy humanitarnej naszym najbliższym ukraińskim sąsiadom, ofiarom wojny, przebywającym w Polsce na kilka najważniejszych sposobów dostępnych dla ludzi aktywnych zawodowo.

Polecamy Wam główne źródło informacji: https://pomagamukrainie.gov.pl/.  Tu możecie zgłosić się jako darczyńcy (osoby prywatne, firmy, organizacje, instytucje) i potrzebujący, w tym także wolontariusze. Wiele aktualnych i pomocnych, także dla wolontariuszy, informacji znajdziecie w jednym miejscu, m.in.: linki do stron sprawdzonych organizacji, na których konto możecie wpłacać pieniądze na pomoc obywatelom Ukrainy, informacje o zbiórkach rzeczy i darów (części oczywiście), o pomocy prawnej udzielanej obywatelom Ukrainy, o pomocy psychologicznej, o produktach i środkach, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi) oraz o produktach i środkach, które nie mogą być przekazane w ramach pomocy humanitarnej.

Możecie wspierać organizacje, instytucje w zdalnym aktualizowaniu swoich potrzeb czy w zgłaszaniu zasobów, tutaj czy na innych stronach, również w social mediach, które można przekazać dalej.


Obszary wsparcia:

KRWIODAWSTWO
– oddaj krew, zorganizuj zbiórkę krwi w miejscu pracy. Krew pilnie potrzebna!

Rośnie liczba rannych na Ukrainie. Krew nigdy nie była tak potrzebna jak teraz. Jeśli zdrowie Wam pozwala, warto udać się do regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Oddając krew ratujesz życie. Stany magazynowe w poszczególnych miastach i adresy punktów krwiodawstwa: https://krew.info/zapasy/

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ FINANSOWĄ
– wsparcie finansowe zaufanych organizacji, ale też wsparcie i propagowanie zbiórek zaufanych organizacji lokalnych.

Pamiętaj, by wpłacać pieniądze tylko sprawdzonym organizacjom pozarządowym! Możesz je sprawdzić na www.spis.ngo.pl

  1. Skarbonka Pomoc Ukraińcom Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego – dołącz do nas! https://www.wolontariatpracowniczy.pl/skarbonka/pomagamy-ukraincom
  2. Polska Akcja Humanitarna (PAH): https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
  3. Caritas Polska: https://caritas.pl/ukraina/ wpłaty na najpilniejsze potrzeby, żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub SMS o treści „UKRAINA” pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)
  4. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM): https://pcpm.org.pl/ukraina lub wpłaty na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”. Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci.
  5. Polski Czerwony Krzyż (PCK): Wpłaty na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb; https://pck.pl/wspieraj-nas/
  6. Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission: Wpłaty na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych.
  7. UNICEF Poland: Zbiórka na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych: https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

Więcej bieżących informacji nt. zbiórek: https://poradnik.ngo.pl/zbiorki-publiczne

Instytut wspiera inicjatywy pracownicze w organizowaniu zbiórek rzeczowych i docieraniu do najbardziej potrzebujących. Dołączajcie.
UWAGA: Jeśli potrzebujecie zorganizować pracowniczą zbiórkę finansową dla Ukrainy, bo:
– nie macie fundacji korporacyjnej

– jeśli chcecie, by uzbieraną kwotę podoił pracodawca
– jeśli chcecie reagować na bieżąco zebranymi środkami i mieć wpływ na bieżące ich oddziaływanie

Zróbcie to z nami, pomożemy Wam w tym! 

Więcej: https://www.wolontariatpracowniczy.pl/skarbonka/skarbonka-pracownicza

lub przekazując środki tradycyjnym przelewem na nasze konto bankowe:

NEST BANK: 33 2530 0008 2090 1069 1374 0001
IBAN: PL33253000082090106913740001
SWIFT/BIC: NESBPLPW
KRS 0000410956 NIP 9512353634 REGON 1460021065

ZBIÓRKI RZECZOWE  
– wsparcie materialne Ukraińców i organizacji na bezpośrednim froncie pomagania, urzędów i instytucji, które wspierają większe zorganizowane grupy, tam jest wiele potrzeb.

Zachęcamy jednak, aby weryfikować na bieżąco zapotrzebowanie w konkretnym miejscu, ponieważ nasyca się zapotrzebowanie na tym etapie. Pomagajmy również w najbliższym otoczeniu, rodzinom naszych kolegów z pracy.

Najważniejsze są teraz: pościel, środki higieny, żywność długoterminowa, książki w języku ukraińskim, zestawy pierwszej pomocy. Prosimy zaniechać nie odruchowych zbiórek odzieży, zabawek, jeśli nie wskaże tego w zapotrzebowaniu punkt konkretnej zbiórki. Zapytaj swoją firmę, czy prowadzi zbiórkę i jak można pomóc, zorganizuj ją, jeśli jeszcze jej nie ma!

Cały czas aktualizowane są kluczowe zbiórki w Polsce, których celem jest wsparcie Ukraińców i Ukrainek zarówno kraju, a zwłaszcza tych w Ukrainie https://publicystyka.ngo.pl/badzmy-solidarni-z-ukraina

Oto przykłady aktywności w największych miastach, przy urzędach które skutecznie nawigują lokalną pomocą. Pamiętajcie, że wiele miast, a w tym tamtejsze ośrodki pomocy społecznej mają miejskie centra i punkty wolontariatu, miejskie punktu pomocy oraz jednostki współpracy z organizacjami pozarządowymi, a jeśli nadal zastanawiacie się co można zrobić w obecnej sytuacji, napiszcie, zadzwońcie:

POLECAMY: Centrum Pomocy dla Ukrainy w Warszawie (Praga) przy ul. Żupnicza 11 (SIEMENS budynek-02, recepcja): przyjmowanie pomocy humanitarnej, koordynowanie przewozów, pomoc w osiedlania. Koordynatorzy: 570 166 517, 579 640 442, 730 233 894.

Zrób zbiórkę w swojej firmie w partnerstwie z organizacją, w porozumieniu z jednostką lokalną samorządową, odpowiadając na realne potrzeby! Działajmy najbliżej.

 

WOLONTARIAT  PRACOWNICZY

Organizacja zbiórek finansowych, rzeczowych, zbiórek krwi, transportów, lokum itp.  – to wiecie!

  1. Pilne wsparcie kompetencyjne!

Miejskie Punkty Informacyjne czekają na wsparcie wolontariackie działań w punktach informacyjnych, chcących udzielać informacji przybywającym do Warszawy Ukrainkom i Ukraińcom.
Miasto Stołeczne Warszawa  Szczegóły wolontariatu: https://ochotnicy.waw.pl/oferta/2003
Lokalizacja punktów: Dworzec Wschodni, Dworzec Zachodni i Pałac Kultury i Nauki, Centrum Międzykulturowe Warszawa-Praga. Jest tam również wiele potrzeb do wsparcia on-line – dzielcie się wiedzą i kompetencjami!

Bądźcie w bezpośrednim kontakcie z urzędami miast, gmin, powiatów, urzędami pracy, ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach – tam na bieżąco aktualizowane są potrzeby w zakresie wsparcie Ukraińców zarówno w naszym kraju, jak za naszą wschodnią granicą! To optymalne miejsca do weryfikacji faktycznych potrzeb, bo tu wszystko się szybko dzisiaj zmienia. W razie wątpliwości: piszcie, dzwońcie.

     2. Wsparcie bieżących działań:

Organizacje społeczne, które włączyły się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy i osobom pozostającym nadal w Ukrainie, na bieżąco na swoich stronach lub profilach w mediach społecznościowych informują o aktualnych potrzebach. Warto zaglądać na strony m.in.: 

Polecajcie też inne!

      3. Projekty wolontariackie i szybkie granty

Są i będą z nami  przez jakiś czas ludzie po ekstremalnych doświadczeniach, w obcym domu, mieszkaniu zastępczym, czy ośrodku. Największe potrzeby, to przystosowanie przydzielanych lokali przez samorządy do osiedlenia się i godnego życia dla naszych wschodnich sąsiadów. Ważne wsparcie projektowe stanowi też tworzenie przestrzeni, w tym organizowanie zajęć, spotkań, warsztatów, wydarzeń i akcji wpierających tych, którzy zostali w swoim kraju.

Zachęcamy do realizacji projektów międzysektorowo i w tym możemy pomóc! 

Pamiętajmy, że nasza pomoc, to nie tylko interwencje, ale także praca systemowa, zwłaszcz z tymi, którzy osiedli już w naszym kraju. Przed nami reintegracja społeczna Ukraińców małych i dużych z polskimi rówieśnikami i sąsiadami, stwarzanie komfortowej przestrzeni do wspólnej zabawy i spędzania wolnego czasu, do edukacji wspomagającej wejście w system publicznej edukacji, czy do podnoszenia kompetencji zawodowych dorosłych w celu znalezienie pracy. Liderzy mają opanowane projekty od etapu definiowania potrzeb, po realizację, a my na bieżąco dbamy o rekomendacje najbardziej potrzebujących w porozumieniu z samorządami i specjalistycznymi ngo, o wsparcie organizacyjne i formalności.

Bo to co jutro, zaczyna się dzisiaj!

Wiele firm posiada budżety na wolontariat pracowniczy, w tym granty, które są w trakcie przygotowań, czy już w realizacji. Zorganizowane wsparcie zespołów pracowniczych stanowi ważny element skutecznego modelu pomagania w szerszej perspektywie czasowej.

 

FUNDACJA
Instytut Wolontariatu Pracowniczego w Warszawie
wolontariatpracowniczy.pl
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

795 565 855

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.