ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Prezeska naszego Instytutu na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR w Polsce!

Prezeska naszego Instytutu na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR w Polsce!

Kobiety CSR_FOB_2012

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło 07.03.2013 Listę Kobiet Polskiego CSR-u. Na liście wyróżniono 50. ekspertek, praktyczek i prezesek, które na co dzień związane są z tematem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, w tym Izabela Dyakowska, prezeska Instytutu Wolontariatu Pracowniczego.

Wybrane liderki poprzez prowadzone działania i inicjatywy mają realny wpływ na rozwój tematu społecznej odpowiedzialności w Polsce. Warto nadmienić, że jest to tylko część kobiet, które codziennie w swojej pracy zajmują się wdrażaniem tej koncepcji w praktyce. Poprzez dodatkowe zaangażowanie i inicjatywy mają znaczący wkład w upowszechnianiu strategii biznesowej opartej na społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju. Na liście znalazły się menedżerki, członkinie zarządów firm, przedstawicielki organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata akademickiego.

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=6722

 

[divider]