ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Projekt integracyjny

Projekt integracyjny

5,000.00 z VAT

Projekt integracyjny na rzecz społeczności lokalnej

Opis

Realizacja projektu wolontariackiego

I. ZAKRES:

 1. Przyjęcie zgłoszenia od zamawiającego pracodawcy z uwzględnieniem:
  1.1. liczba wolontariuszy do 10 (więcej do ustalenia)
  1.2. wartość projektu: 5000,00 pln netto
  1.3. lokalizacja do ok. 20 km od biura głównego
  1.4. czas trwania projektu 3-4h (+ dojazd w dwie strony, posiłek, webinar, ankieta podsumowująca = ok 8h)
  1.5. koszty dojazdu we własnym zakresie (do ustalenia uwzględnienie)
  1.6. w cenie pakiet startowy dla każdego uczestnika (gadżety dodatkowo odpłatne)
 2. Wytypowanie placówki beneficjenckiej
 3. Opracowanie agendy i formalności
 4. Webinar dla wolontariuszy: mini wykład tematyczny + odprawa (do 30-45 minut)
 5. Dostarczenie pakietów startowych
 6. Wsparcie komunikacyjne
 7. Powyżej 6 projektów/rok – tytuł Partnera Fundacji

II. OBSZARY TEMATYCZNE PROJEKTÓW

 1. rewitalizacja zielona (nasadzenia, pielęgnacja, porządki)
 2. rewitalizacja obiektów (remonty wykończeniowe wewnątrz i elewacje, odnowienie obiektów w otoczeniu)
 3. edukacyjna gra miejska
 4. sztuka ulicy
 5. opieka nad zwierzętami
 6. inne (do ustalenia)

Zapraszamy!