ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Kim jesteśmy

Zespala nas solidarność, niesie ta sama planeta, jesteśmy załogą tego samego statku.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego powstała w 2012 roku. Od tego czasu stała się liderem wolontariatu pracowniczego w Polsce, którego liderka i prezeska Izabela Dyakowska współtworzyła ruch wolontariatu w naszym kraju począwszy od 2015 roku. Wtedy były podejmowane pierwsze takie działania inspirowane ze Stanów Zjednoczonych o perspektywie wizerunkowej. Dzisiaj są to nasze najlepsze modele, narzędzia i praktyki szyte na miarę w nurcie krzewienia postaw obywatelskich, ekonomii współpracy, kultury relacji, słowem organizacji przyszłości budującej swoją przewagę przez równowagę, z uważnością na podmiotowość ludzi, zespołów,
ich kompetencje społeczne w działaniu. Skupiamy najlepszych ekspertów i współpracowników oraz wolontariuszy, dla których tematyka społecznej odpowiedzialności, społecznego zaangażowania organizacji, a tym bardziej wolontariatu pracowniczego poparta jest latami doświadczeń, przygody pomagania. razem uwalniamy kapitał społeczny zespołów, organizacji, społeczności.

Dołącz do nas!
Zapraszamy na pokład!