ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Dla kogo jesteśmy

Instytut Wolontariatu Pracowniczego powołany został w myśl zasady współpracy międzysektorowej. Nasza działalność skierowana jest do pracodawców społecznie odpowiedzialnych z trzech sektorów, którzy teoretyczne elementy strategii, czy planów CSR chcą wspótworzyć, wdrażać i urzeczywistniać razem ze swoimi pracownikami, korzystając z naszych zasobów i nowej jakości, którą wyznaczamy.

Grupą docelową naszej aktywności są pracodawcy i kadra kierownicza bez względu na sektor, branżę, strukturę, czy wielkość. Równie ważni są dla nas pracownicy tych organizacji bez względu na pozycje w strukturach organizacyjnych, wiek, płeć, wykształcenie, oraz zarówno pozarządowi jak i instytucjonalni beneficjenci ich społecznych aktywności.

W partnerstwie i dialogu wspieramy aktywnie przedsiębiorczość korporacyjną, polską przedsiębiorczość, wizerunek najlepszych pracodawców pamiętając, że względy ekonomiczne nie powinny być sprzeczne z racjami społecznymi i indywidualnymi.