ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Społeczny wymiar technologii #IBM

Społeczny wymiar technologii #IBM

IBM Polska od wielu lat wspiera rozwój cyfrowej gospodarki, ale jednocześnie mocno angażuje się społecznie. Nie inaczej było w 2020 roku, w którym poza szeregiem działań poświęconych walce z Covid-19, znalazły się projekty dające, na przykład, możliwość wirtualnego obcowania ze sztuką i rozmowy ze sztuczną inteligencją o muzyce klasycznej

Wiosną 2020 roku pracownicy IBM wspierali rząd oraz instytucje publiczne w walce z pierwszą falą pandemii Covid-19. Firma wykorzystała wszelkie dostępne technologie, aby pomóc lepiej zrozumieć nowe zagrożenie oraz popularyzować rozwiązania informatyczne umożliwiające wymianę informacji i edukację podczas lockdownu. Z kolei na poziomie globalnym IBM udostępnił dodatkowe moce obliczeniowe na potrzeby naukowców, pracujących nad terapiami i szczepionkami przeciw Covid-19.

Wolontariusze IBM Polska wspólnie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia stworzyli na potrzeby Ministerstwa Zdrowia asystenta, wykorzystującego sztuczną inteligencję IBM Watson Assistant. W ten sposób można było znaleźć wiarygodne i autoryzowane odpowiedzi na wiele pytań z zakresu zapobiegania Covid-19, objawów choroby, procesu leczenia, kwarantanny oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia choroby. Asystent został uruchomiony w chmurze publicznej IBM, dlatego wdrożenie nowego rozwiązania przebiegło błyskawicznie.

Drugim poważnym wyzwaniem było wsparcie szkolnictwa po decyzji o zawieszeniu zajęć w szkołach. Z dnia na dzień pojawiła się pilna potrzeba wdrożenia przez szkoły wielu nowych narzędzi cyfrowych. Covid-19 spowodował przyspieszenie digitalizacji na niespotykaną dotąd skalę. W marcu IBM Polska i Cisco Polska uruchomiły bezpłatne szkolenia i bezpośrednie wsparcie dla nauczycieli, by mogli się nauczyć narzędzi do pracy zespołowej online. Ponad 500 wolontariuszy obu firm oferowało bezpłatne wsparcie dla pedagogów w zakresie użytkowania platformy do prowadzenia zajęć online. Po rejestracji szkoły, wolontariusz IBM kontaktował się z nauczycielem, pomagał założyć bezpłatne konto oraz udzielał indywidualnej instrukcji i porad obsługi prowadzenia lekcji w sieci. Wolontariusze byli dostępni dla nauczycieli przez kilka miesięcy, gdy ci potrzebowali wsparcia.

Źródło: www.wgospodarce.pl