ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego to pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce zajmująca się profesjonalnie rozwojem wolontariatu pracowniczego odpowiedzialnych społecznie pracodawców, w tym instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz pomijanych organizacji pozarządowych. I choć to nowa organizacja, to oparta jest na jedynych takich filarach kilkunastoletniej wiedzy, doświadczeń jej założycieli i współpracowników. Do grona liderów, ekspertów, specjalistów, trenerów i wolontariuszy należą najlepsi w Polsce znawcy tematu, inicjatorzy i kreatorzy polskiego ruchu wolontariatu pracowniczego.

Fundacja została powołana z inicjatywy Izabeli Dyakowskiej w roku 2012 jako odpowiedź na nadal ograniczony dostęp i małą skalę zjawiska wolontariatu i społecznego zaangażowania pracodawców w naszym kraju. Fundatorami organizacji są: Izabela Dyakowska, Izabela Staniszewska-Brzózek oraz Michał Jabłoński.

Dążymy do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik  szczególnie w przypadku tego typu przedsięwzięcia, dlatego cenimy sobie współpracę z tymi, dla których wolontariat pracowniczy stanowi świadomy, dobrowolny, otwarty program budowania kultury organizacyjnej i dialogu, partycypacji społecznej w społecznościach lokalnych.

Nasza działalność jest odpowiedzią na potrzebę zmiany w świadomości przedsiębiorców i ich pracowników – zmiany dotyczącej percepcji wolontariatu pracowniczego, a tym samym CSR, kryteriów wolontariatu i społecznego zaangażowania, motywów wdrażania oraz nieuchronności wprowadzenia takich przedsięwzięć przez polskich pracodawców. Jest też remedium na obserwowany przez nas brak podstawowej wiedzy na temat wolontariatu i społecznego zaangażowania wśród pracowników różnych szczebli (a w szerszym kontekście – całej opinii publicznej) działających w Polsce firm instytucji, organizacji.

Dużą wartość stanowi dla nas etyka postępowania uczestników, organizatorów i partnerów tego typu przedsięwzięcia. Jesteśmy po to, aby dzielić się naszymi zasobami zgodnie z etyką, przepisami prawa i standardami naszej pracy. Nie oceniamy, nie nagradzamy. Jesteśmy po to, aby łączyć, mobilizować do najlepszych praktyk, podejmować wspólne wyzwania, kreować naszą społeczną rzeczywistość. Chcemy, aby to wyznaczało naszą historię.

 

[divider]