ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

#Siemens dziękuje wolontariuszom!

Wolontariat pracowniczy. Robimy lepszy Świat!

#Siemens dziękuje wolontariuszom!

Wolontariat? W Siemensie pomagamy nie tylko od Święta.

Wolontariat to temat który już na dobre wrósł w tkankę Siemensa w Polsce. Właśnie realizujemy kolejną, IX już edycję programu wolontariackiego. Co roku ci z nas, którzy mają pomysł i chcą pomóc innym, podejmują wyzwanie tworząc własne projekty wolontariackie przy wsparciu finansowym firmy. 

Początki…

Wszystko zaczęło się w 2010, kiedy zarząd Siemensa w Polsce podjął decyzję o wsparciu już wtedy istniejących, prywatnych działań wolontariackich pracowników, środkami finansowymi i wsparciem koordynacyjnym ze strony firmy. Był to moment, w którym mała grupka entuzjastów pomagania zaczęła spotykać się, aby porozmawiać jak wolontariat w Siemensie faktycznie powinien wyglądać, w jakich obszarach działać, w którym kierunku podjąć kolejne kroki.

Agata Regulska oraz Izabela Dyakowska z działu HR koordynują temat wolontariatu od tego pamiętnego roku do dziś. Agata tak wspomina początki: „ Była to zdecydowanie inicjatywa samych pracowników, a deklaracja wsparcia od zarządu jedynie zmobilizowała nas, aby aktywniej zagłębić się w obszar pomagania. Nowe środki oznaczały, że dotychczasowe działania mogły  przybrać silniejszy i większy zasięg a także udostępniały możliwość pomagania także innym kolegom i koleżankom w firmie. Pamiętam, że naszym rozmowom towarzyszył entuzjazm, wręcz atmosfera pasji, a w ich wyniku powstało motto wolontariackie, które stanowi drogowskaz dla wolontariuszy do dziś ”. 

Jak to wygląda dziś?

Od tego czasu, co roku, pracownicy, którzy mają pomysł i chęć pomóc innym, tzw. Liderzy, organizują autorskie projekty pomocowe, na rzecz organizacji NGO i z zespołem projektowym swojego wyboru. Do zespołów najczęściej dołączają koleżanki i koledzy z firmy,  w tym stażyści, ale także członkowie rodzin, przyjaciele, czy wolontariusze z zewnątrz. Każdy Lider, zanim otrzyma zielone światło na środki na realizację, mierzy się z planowaniem, organizacją, budżetowaniem swojego przedsięwzięcia. Jest to nie tylko prawdziwa szkoła życia, ale także kompetencji project managera.

Izabela określa to następująco: „Pracownicy Siemensa bardzo chętnie korzystają z możliwości wolontariatu pracowniczego. Jest wśród nas kilkadziesiąt osób, które stale pomagają i realizują co roku projekty wolontariackie, dzieląc się swoją wiedzą, pasją, doświadczeniem. To fantastyczne, że jeden projekt może przerodzić się w stałą współpracę i skupiać coraz więcej pracowników, uwalniać talenty, umacniać relacje, pokazywać wartość współpracy zespołowej i międzysektorowej.”

Liczba wniosków co roku jest różna – od 10 do 40 w rekordowym roku. Zwykle realizowanych jest kilkanaście projektów rocznie, skupiających od 50 do 80 pracowników, którzy dodatkowo angażują w działania osoby ze swojego otoczenia. Izabela podkreśla: „To ludzie wrażliwi na sytuację tych, którzy mają mniejsze szanse i możliwości. Znajdują też czas i często pomysł na pomoc adekwatną do potrzeb uczestników. To pracownicy szczególnie odpowiedzialni, bo każdy projekt wymaga realizacji, a następnie rozliczenia z efektów, ale też nakładów finansowych. Odpowiedzialność to jednak coś więcej, to talent włączania się w to, co ważne, wartościowe, potrzebne, w zgodzie z potrzebami i zasobami innych ludzi, razem z nim, włączając ich w proces współpracy i radzenia sobie z trudnościami czy zadaniami wspólnie od samego początku. Jest tutaj też chwila i miejsce na celebrację sukcesów podczas spotkań podsumowująco-integracyjnych oraz podczas Dnia Wolontariusza w naszej organizacji. Wtedy wspólnie cieszymy się z tego, czego dokonaliśmy, z tej wyjątkowej przygody pomagania, która niesie ze sobą wiele różnych doświadczeń, wyzwań i nowych możliwości.”

Łącznie zrealizowaliśmy już ponad 100 projektów pomocowych. Co ciekawe, coraz częściej są one także realizowane w ramach warsztatów integracyjnych poszczególnych działów i zespołów. 

Jakie tematy wybierają wolontariusze?

Co roku stałymi grupami odbiorców pomocy są osoby z niepełnosprawnościami oraz dzieci. Pojawiają się też inicjatywy związane z pomocą zwierzętom. Pomoc nie wiąże się jedynie z zakupieniem przedmiotów, ale przede wszystkim z pracą – wolontariusze często jeżdżą w miejsca, gdzie jest potrzebne wsparcie, np. sprzątają w schroniskach dla zwierząt, budują miejskie ogrody, organizują wolny czas dzieciom, młodzieży, remontują, animują wydarzenia sportowe, artystyczne.

Izabela dodaje: „Coraz częściej pomagamy poprzez wykorzystanie swoich kompetencji – organizujemy warsztaty, szkolenia, doradzamy, dzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami, poszukujemy innowacyjnych rozwiązań problemów. Realizowaliśmy np. projekty dla kobiet wykluczonych społecznie, podczas których pomagaliśmy podnosić ich kompetencje zawodowe, aby mogły odważniej wejść na rynek pracy. W powiecie legionowskim realizowaliśmy projekt dla społeczności lokalnej, wykorzystując nowatorską metodę Design Thinking włączającą mieszkańców w definiowanie problemów, projektowanie rozwiązań, testowanie ich i włączanie najlepszej propozycji w życie lokalnej społeczności. Pomagaliśmy w ten sposób Centrum Integracji Społecznej poszukiwać nowych rozwiązań na lokalne wykluczenie zawodowe, inspirując do współpracy, nieszablonowego myślenia, wychodzenia z rutyny, ról, przyzwyczajeń”.

Agata i Iza podkreślają, że „ważna jest jakość projektów wolontariackich, dobra atmosfera, inicjatywa i kreatywność ludzi, a nie sama liczba takich przedsięwzięć. Pielęgnujemy przestrzeń wolontariatu pracowniczego, aby chciało nam się chcieć, bez przymusu perfekcyjnego wykonania kolejnego zadania.”

W przyszłym roku odbędzie się XI, jubileuszowa edycja programu wolontariatu w firmie, na którą już niecierpliwie czekamy.

 
Chcemy być społecznością, która świadomie i w sposób zorganizowany działa na rzecz potrzebujących. Integruje ponad podziałami, a przez co wpływa pozytywnie na atmosferę i relacje między ludźmi. Umożliwia rozwój, realizację indywidualnych pasji i stanowi powód do dumy.
*Wolontariusze, 2010
Źródło: www,siemens.com

Skip to content