ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

U źródeł i podstaw wolontariatu pracowniczego

U źródeł i podstaw wolontariatu pracowniczego

 

Korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu sięgają lat pięćdziesiątych, kiedy to w USA miały miejsce pierwsze debaty na temat zmiany podejścia do prowadzenia biznesu. W Europie dyskusja na ten temat została zapoczątkowana w 1973 roku, wtedy też powstał dokument zwany Manifestem z Davos. Uznano wówczas, że rola biznesu wykracza poza generowanie zysków, jest bowiem służbą w rozumieniu powinności spełniania oczekiwań otoczenia przedsiębiorstwa i równoważenia interesów grup, które w nim funkcjonują. Koncepcja ta ewaluowała w stronę racjonalnego podejścia opartego o zasadę win-win.

Tym samym w początkach lat 90. nastąpił dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii co przyczyniło się także do dynamiczny rozwój wolontariatu, który od tej pory, stał się integralną częścią programów komunikacyjnych czy personalnych. Od tego czasu też, obserwowany jest wyraźny zwrot środowiska biznesu w kierunku idei wspólnotowości i poszukiwania świadomie nowych form kształtowania swojego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku pod hasłem „być bliżej ludzi”
.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.