ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

#Velux dla pracowników i lokalnych organizacji

Wolontariat pracowniczy. Robimy lepszy Świat!

#Velux dla pracowników i lokalnych organizacji

Mało kto wie, że Grupa VELUX w Polsce ma bardzo prospołeczny model biznesowy. Jej głównym akcjonariuszem, posiadającym 80 proc. udziałów jest fundacja charytatywna VILLUM FONDEN, która została założona w 1971 roku i od blisko 30 lat działa również aktywnie w Polsce

Fundacja otrzymuje około 90 proc. całkowitej rocznej dywidendy, a uzyskane środki przeznacza na cele społeczne. Obecnie wspiera cele związane z poprawą jakości kształcenia zawodowego. Wraz z rozwojem organizacji powstały kolejne fundacje i obecnie jest ich sześć, w tym Fundacja Pracownicza, udzielająca pomocy pracownikom holdingu VKR. Jej celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników i ich rodzin, a także wsparcie społeczności lokalnych, w których firma funkcjonuje na co dzień. Pomoc może dotyczyć dwóch celów: kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, operacji pracownika lub jego rodziny bądź edukacji akademickiej dzieci pracownika. Środki te są niezależne od funkcjonującego w Grupie VELUX Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 Fundacja uruchomiła specjalny program pomocowy dla pracowników i lokalnych społeczności. Wsparcie dotyczyło różnorodnych obszarów, takich jak: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i ich rodzin, pomoc osobom wymagającym diagnostyki związanej z COVID-19, skorzystanie z opieki psychologicznej oraz prywatnego leczenia. Część środków została przeznaczona na zakup przez firmę sprzętu komputerowego i umożliwienie dzieciom pracowników nauki z domu, a także wsparcie w organizacji korepetycji. Pracownicy skorzystali również z grantów na zakup specjalnego sprzętu podnoszącego jakość powietrza w domach, gdzie rodziny spędzały wyjątkowo dużo czasu.

Fundacja wyszła także naprzeciw osobom, które z powodu pandemii potrzebowały wsparcia w opiece nad dziećmi oraz pracownikom, którzy musieli odwołać duże uroczystości rodzinne czy zrezygnować z wakacji. W 2020 roku Fundacja pracownicza przyznała: 381 grantów dla pracowników holdingu i 129 dla organizacji i instytucji lokalnych działających na rzecz społeczności lokalnych, m.in. szpitali, szkół, przedszkoli, klubów sportowych. Łączna wartość grantów to ponad 5 mln złotych.

Źródło: www.wgospodarce.pl

 

Skip to content