ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

W Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki

W Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki

logo Ministerstwo GospodarkiZgodnie z uchwałami przyjętymi przez Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw na II posiedzeniu w dniu 27 listopada 2014 r., informujemy, że na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Prac Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw dla realizacji zadań określonych w § 2 Zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 13) w sprawie powołania Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, powołane zostały następujące cztery grupy robocze:

1. Grupa robocza ds. wdrażania zasad CSR
2. Grupa robocza ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji
3. Grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR
4. Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR

W gronie grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR zasiada Izabela Dyakowska, ekspertka wolontariatu pracowniczego & CSR. Celem grupy jest wypracowanie propozycji rozwiązań lub rekomendacji dotyczących edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz prowadzenie działań służących upowszechnianiu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym dobrych praktyk.

Ostatnie grudniowe spotkanie w 2015 roku było okazją do podsumowania prac podgrup oraz przeprowadzenia ewaluacji pracy grupy roboczej. Spotkanie uświetniło wystąpienie Pani dr Ewy Hope z Politechniki Gdańskiej na temat: Public relations: przekleństwo, czy błogosławieństwo?

Więcej: www.mg.gov.pl

[divider]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.