ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Odpowiedzialność NGO

Odpowiedzialność NGO

 

Wiele się mówi w ostatnim czasie o odpowiedzialności społecznej biznesu, o odpowiedzialności pracodawców tym samym. Niewiele jednak rozmawiamy o odpowiedzialności organizacji pozarządowych w Polsce. Powód jest zapewne prozaiczny. Misja i cele NGO są przecież oczywiste, bezdyskusyjne. A wiara czyni cuda:)

Mając na celu osiągnięcie pewnej świadomości w kestii podstawowych definicji i obszarów społecznej odpowiedzialności NGO najwyższy czas zastanowić się nad normami określającymi podstawowe obszary CSR w organizacjach pozarządowych, być może analogicznie do Normy ISO 26000.

  • „Ład pozarządowy” – zgodność z prawem, transparentność działań, zasady etyczne, szeroka współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami, w szczególności z wolontariuszami i biznesem.
  • Prawa człowieka – respektowanie oraz promowanie praw cywilnych, politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych w stosunku do swoich pracowników, beneficjentów i wolontariuszy, a także otoczenia firmy, w tym grup szczególnie wrażliwych.
  • Praktyki i aspekty pracownicze – etyczne zatrudnianie i stosunki pracy, warunki pracy, opieka społeczna (wykraczająca poza obowiązki wynikające z kodeksu pracy), dialog społeczny i pracowniczy, BHP w pracy, rozwój pracowników.
  • Środowisko – działania związane z profilaktyką, naprawą szkód, edukacją i rozwojem technologii i przedsięwzięć w  trosce o środowisko, w tym funkcjonowanie organizacji w tym duchu.
  • Etyka biznesu – zapobieganie defraudacji i korupcji, odpowiedzialne zaangażowanie polityczne, uczciwa konkurencja, poszanowanie praw własności.
  • Kwestie związane z beneficjentami, klientami – odpowiedzialny marketing, rzetelne informacje o produktach i usługach oraz ich pochodzeniu, zasady dystrybucji, sprzedaży, doboru partnerów, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa beneficjentów, zapewnienie i rozwój wyrobów i usług pozytywnie i efektywnie oddziałujących na społeczeństwo i środowisko, niezbędne wsparcie i rozpatrywanie kwestii spornych, ochrona i bezpieczeństwo danych beneficjentów i klientów, dostęp do wyrobów i usług, zrównoważona „konsumpcja”, działania na rzecz edukacji i świadomości beneficjentów i klientów.
  • Rozwój społeczny – zaangażowanie w społeczności, w tym współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, współpraca z mieszkańcami z terenów funkcjonowania organizacji, z innymi organizacjami traktowanymi jako partnerzy, czy sojusznicy, a nie jako wykluczająca się konkurencja.

Wiele przed nami!

 

[totop]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.