ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Wolontariat pracowniczy z sensem

Wolontariat pracowniczy na serio!

Wolontariat pracowniczy z sensem

 

Z mojego praktycznego punktu widzenia w połączeniu z teoretycznym… Wolontariat pracowniczy lokowany jest w różnych obszarach działalności firmy. Znam wiele eksperymentów i ich skutki. Wiele zależy od założeń, celu. Z racji delikatności tematu, etyki, psychologii (motywacji) ważne, aby dominujące dotychczas cele PRowe stały się korzyścią dodatkową (nieuniknione:). Takie przesunięcie w założeniach strategicznych tego programu to podstawowy czynnik sukcesu, patrząc długofalowo. Niewiele jest jeszcze pod tym względem wstrzemięźliwych firm. Od tego zależy w dużej mierze efektywność programu, przede wszystkim poziom zaangażowania pracowników i beneficjentów, traktowanych jako współtwórców, a nie podwykonawców, biorców, itp. Dlatego wiele firm nie włącza się na starcie w przedsięwzięcia towarzyszące, które mają charakter promocyjno-marketingowy, albo wręcz się z nich wycofuje; również dot. tych pozarządowych. Dba wówczas szczególnie o komunikację i współpracę w tym zakresie wewnątrz firmy; często z udziałem osób rzeczywiście znających temat. To zależy od tego sensu, jaki przyjmujemy za priorytetowy. Profesjonalizm menedżera nie omieszka tu bez jego empatii.

W biznesie to przedsięwzięcie jest realne przede wszystkim wtedy, kiedy ponad stereotypowym altruizmem:) jest sens biznesowy, ale.. zrównoważony z perspektywą, potrzebami i zasobami jednostki. A tutaj wiele można jeszcze napisać:) Czasy się zmieniają, oczekiwania, rynek.. Wolontariat staje się coraz bardziej świadomym jakby nie było narzędziem – dla firm narzędziem CSR, dla Kowalskiego zresztą podobnie, choćby na drodze jego zawodowego rozwoju. W myśl zasady win-win-win.. Ta równowaga korzyści jest wentylem bezpieczeństwa, satysfakcji i komfortu jego uczestników. Najlepszym jego miernikiem na starcie jest opinia pracowników-współtwórców oraz beneficjentów wsparcia-współpracy. W miarę jedzenia apetyt rośnie.
Grunt to znaleźć swój sens. W biznesie nie ma sensu bez włączenia w jego poszukiwanie pracowników (wizja, misja, wartości..) w sposób otwarty. Choć bywa, że egzystencja wyprzedza esencję:)

 

Inspiracja: http://www.goldenline.pl/forum/2916230/wolontariat-pracowniczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *