ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Wolontariat – transakcja wiązana

Wolontariat – transakcja wiązana

 

Odpowiedzialny biznes to już trend zmierzający do łączenia rozwoju firmy z interesem społecznym. Wciąż jednak pojawiają się głosy, że to sprytna taktyka PR-owa, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistą chęcią udzielania pomocy. Krąży opinia, że to zazwyczaj działy HR wprowadzają wolontariat pracowniczy, a działy PR przeprowadzają akcje charytatywne. I dzieje się tak, bo każdy wykorzystuje swoje narzędzia i kompetencje najbardziej efektywnie. Konsumenci często zachowawczo stają w opozycji do biznesu, postrzegając działania społeczne firm służące zjednaniu sobie klienta.
A przecież każdy z nas, czy firma, organizacja, instytucja, przeciętny „Kowalski” ma swoje ważne dla siebie motywacje, w tym te wizerunkowe także. Jeśli angażujemy się społecznie w sposób mądry, wyważony, odpowiedzialny, efektywny to tylko znaczy, że ten trend jest dobrym zaczynem do ugruntowania naszej dobroczynności jako normę, a nie jako wyróżnik. Potrzeba i tu jest matką wynalazków daleką przede wszystkim od nieodpowiedzialnych stricte wizerunkowych show z wykorzystaniem tych, których los chwyta najbardziej za serce, gdzie cel niestety uświęca środki, gdzie zapomina się o istocie rzeczy. Taka reklama nie zawsze musi mieć coś wspólnego z rzeczywistością, z CSR. To pokazuje, jak cienka jest granica między autentycznym CSR wpisanym w politykę zarządzania zasobami ludzkimi a działaniami sprzyjającymi wyłącznie kreowaniu wizerunku. Często komunikowane efekty ilościowe takich programów, eksponowane zwycięstwa w różnych konkursach pokazują najlepiej na jakim etapie dojrzałości, czyli w którym momencie swoich potrzeb i korzyści są pracodawcy, co dla nich jest w danym momencie ważne. Należy tu podkreślić, że każda motywacja jest dobra do pomagania, jeśli jest jawna, adekwatna do potrzeb, akceptowalna przez jej uczestników, etyczna. Wznieca wówczas, a nie wymusza tak potrzebne małe-wielkie wyzwania społeczne ludzi.

Nie zmarnujmy tej szansy

Wszystkie te wyzwania i dalej działania są wynikiem ich pasji, wrażliwości, ciekawości świata i ludzi, ale też chęci zorganizowania się, brania odpowiedzialności za swoje otoczenie. To wielkie przejście w ostatnich kilku latach z obszaru PR, gdzie wolontariat pracowniczy rozpoczynał swoją korporacyjna karierę w Polsce. To jeszcze większe wyzwanie dla nas wszystkich. Byłoby wielkim niedopatrzeniem działów HR gdyby przegapiły, że firmy posiadają na pokładzie takie kompetencje i gdyby nie wspierały ich rozwoju, a tym samym nie wpływały na postrzeganie firmy, jako miejsca w którym zarabia się pieniądze, ale także stwarza nowe możliwości, uwalnia wiele pozytywnej energii w trosce o siebie i innych. To się opłaca każdemu na swój indywidualny sposób, zwłaszcza beneficjentom, dla dobra wspólnego. To transakcja wiązana – podstawowy czynnik sukcesu.

 

Żróło: www.izabeladyakowska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.