ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Przekaż darowiznę finansową

Przekaż darowiznę finansową

Two hands are holding up a white piece of paper on an isolated background.

 

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania statutowe możesz dokonać darowizny finansowej na specjalne konto bankowe naszej fundacji.

Każdą wpłatę potwierdzamy drogą e-mailową lub inną wskazaną przez darczyńcę. W tytule wpłaty można wskazać konkretne działanie Fundacji IWP, na jaki ma zostać przeznaczona darowizna.

Każdy darczyńca, o ile nie zastrzeże anonimowości, jest wpisany do Księgi Darczyńców Instytutu IWP.
Darowizny o wartości nie przekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.

[divider]

NAPISZ DO NAS!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

[divider]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.