WITAJ!

Partner Fundacji

partnerstwo

Tytuł Partnera Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego nadawany jest pracodawcy, który systemowo realizuje ideę wolontariatu pracowniczego w swojej organizacji oraz kompleksowo wspiera swoich pracowników przy naszym wsparciu poprzez tworzenie rozwiązań i infrastruktury przyczyniającej się do wypełnienia misji i realizacji celów prospołecznych.  

Korzyści jakie przysługują Partnerowi to m.in. dostęp do informacji o planowanych inicjatywach Fundacji, udział w działaniach komunikacyjnych naszej organizacji, możliwość współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w działania Fundacji, kreowanie wizerunku pracodawcy odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie.

Partner zobowiązany jest przede wszystkim do czynnego realizowania wolontariatu pracowniczego w swoich strukturach na zasadach dobrowolności i etycznego postępowania, promowania i upowszechniania idei wolontariatu pracowniczego oraz działalności Fundacji w komunikacji korporacyjnej, aktywnej współpracy merytorycznej z Fundacją.

Jest to dla nas najlepsza wizytówka wolontariatu pracowniczego, którego doświadczeniami dzielimy się z innymi.

NAPISZ DO NAS!

Adres e-mail

Nazwa pracodawcy

Temat

Treść wiadomości

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zostaw Odpowiedź

Twój adres nie będzie pokazany publicznie.