ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Edukacja

Edukacja

edukacja

Szkolenia są przestrzenią do przełamywania stereotypów o wolontariacie, budowania wiarygodności i zaangażowania, do poszerzania perspektyw, ich weryfikacji, do budowania odpowiedzialnych planów społecznego zaangażowania jednostki, zespołu, organizacji.

To, co jest dla nas przy tym szczególnie ważne, to:

  • Świadome i zaangażowane wejście interesariuszy w program.
  • Nie mniej ważni są nieprzypadkowi odbiorcy.
  • Zależy nam na wkomponowaniu edukacji w proces komunikacji i zarządzania programem wolontariatu pracowniczego.
  • Ustawienie priorytetów edukacyjnych i celów, które razem chcemy osiągnąć.
  • Dzielenie się pasją, wiedzą, doświadczeniem, jak również wzajemna wymiana, inspiracja.
  • Przełamywanie uprzedzeń i stereotypów, obaw i dystansu wobec pomagania pod parasolem pracodawcy.

Dlatego proponujemy nasze usługi szkoleniowe z podstaw wolontariatu dla:

  • Zarządu i menedżerów tego typu przedsięwzięcia na etapie planowania.
  • Dla ambasadorów wolontariatu pracowniczego na etapie realizacji i ewaluacji.
  • Dla potencjalnych pracowników-wolontariuszy.
  • Dla beneficjentów pomocy wolontariackiej.

Wolontariat pracowniczy to powolny proces budowania świadomości, zaufania, zaangażowania, by efektywnie i z satysfakcją pomagać innym. Edukacja bezpośrednia razem z nami jest ważną jego integralną częścią, jest wiarygodną rekomendacją i inspiracją.

[divider]

NAPISZ DO NAS!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"] [divider]