ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Formy wolontariatu pracowniczego

Formy wolontariatu pracowniczego

wolontariat w wodzie

Do głównych, czyli najczęściej praktykowanych form wolontariatu pracowniczego należą:

  • Udział w ogólnokrajowych akcjach społeczno-charytatywnych: przedsiębiorstwo bierze udział w ogólnokrajowe akcji dobroczynnej organizowanej przez podmioty trzecie (fundacje, stowarzyszenia, instytucje charytatywne). Wolontariuszami są osoby pracujące w przedsiębiorstwie, które przy pomocy pracodawcy pomagają w przygotowaniu i przeprowadzeniu ogólnokrajowej akcji charytatywnej.
  • Autorskie programy społeczne przedsiębiorców: przedsiębiorca sam inicjuje i tworzy program pomocy charytatywnej który chce realizować w swojej organizacji przy pomocypracowników – wolontariuszy. W ramach tej formy wolontariatu popularne stały się wyjazdy integracyjne, których założeniem jest integracja zespołu pracowniczego poprzez wspólną pracę na rzecz podmiotów potrzebujących.
  • Autorskie lokalne projekty pracownicze: wolontariusze-pracownicy przygotowują od podstaw własny program niesienia pomocy osobom potrzebującym.
  • Zbiórka pracownicza: gromadzenie środków finansowych, jak również przedmiotów potrzebnych do egzystencji człowieka takich jak: ubrania, żywność, pomoce naukowe, zabawki czy środki higieny.Zebrane przedmioty i środki są przekazywane przez przedsiębiorstwo w formie darowizny na rzecz wybranych organizacji społecznych, instytucji publicznych czy fundacji.

Organizacja zbiórki krwi, jak każdego wydarzenia jest wolontariatem pracowniczym, jednak samego oddania krwi nie można przypisać do tego terminu. Analogicznie sytuacja wygląda ze zbiórkami daró rzeczowych czy finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.