ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Czy wolontariat pracowniczy można wprowadzić w każdej firmie?

Czy wolontariat pracowniczy można wprowadzić w każdej firmie?

logo_Personel i zarządzanie

Wolontariat pracowniczy jest przestrzenią do rozwoju dla zdrowych organizacji i pracodawców odpowiedzialnych społecznie, dla których filarem wzrostu są zasoby i dobro wspólne. Nadal jeszcze traktowane jak ciało obce w gospodarce, ekonomii. Daleko im do powiązania wolontariatu z ocenami pracowniczymi czy sponsoringiem, z żywą reklamą czy marketingiem bezpośrednim, bo człowiek – pracownik jest tu podmiotem działań ważnych nie tylko dla firmy dzisiaj, ale także przyszłych pokoleń. Pracownik tylko w takiej organizacji rozwija się, jego zaangażowanie procentuje, jest skuteczny, twórczy, z optymizmem i chęcią do wyjścia poza strefę komfortu, by dać siebie innym. Nie ma wówczas wątpliwości czy trzeba, wypada angażować się w takie przedsięwzięcia coraz lepiej widoczne i nagradzane w firmie  i w jej otoczeniu, ale jest świadomość, empatia, dialog z otoczeniem i dobra praktyka współdziałania. Dopiero to procentuje do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. I nie wymaga oceny fakt, że jest to zaangażowanie jednorazowe, czy długoterminowe. Wszystko ma tutaj swój sens i wartość jeśli jest adekwatne, dobrowolne i na serio. Wolontariat pracowniczy jest dla pracodawców, którzy są gotowi zaufać ludziom, podjąć ryzyko oddania w ich ręce pewne decyzje i możliwości, i którzy są lojalni we wspieraniu ich w swoich motywacjach, wyborach, działaniach, w podejmowaniu wyzwań, w dokonywaniu najmniejszych pozytywnych zmian bez presji, protezy firm eventowych, agencji PR, które jak nieudolny rodzic nie modelują pozytywnie, tylko wyręczają ludzi w byciu ważnym, skutecznym, sprawczym, dobrym. Wolontariat pracowniczy to narzędzie zmian w podnoszeniu szacunku do pracy w ogóle, szacunku i zaufania do siebie i innych, uczenia przyszłych pokoleń tego, co ważne na własnym przykładzie. To sposób bycia organizacji i ludzi dojrzałych, również społecznie, to znak najwyższej jakości sam w sobie, którego nie trzeba udowadniać. Czas na zmiany z głębszym sensem, na zamianę logo na wartości, tym bardziej, że coraz trudniej uwierzyć pracownikom, że to w ogóle możliwe.

Autorka: Izabela Dyakowska, Prezes Instytutu Wolontariatu Pracowniczego


pdf_50_cz-b
  Opinie –Personel i Zarządzanie_WP-opinie_02.2014

Źródło: Personel i Zarządzanie nr 2 (287) z 2014.02.01 

[divider]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.