ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Dobry projekt wolontariacki

Dobry projekt wolontariacki

Dobry projekt wolontariacki to zespół zaplanowanych działań mających na celu choćby najmniejszą poprawę sytuacji społecznej małej społeczności, oparty na założeniach teoretycznych i praktycznych oraz mikro diagnozie społecznej  jego pomysłodawców w porozumieniu z beneficjentem.

To również, jeśli nie przede wszystkim zespół ludzi, którzy chcą wspólnie podjąć wyzwanie wywarcia pozytywnej zmiany, bez których zaangażowania, energii, wrażliwości i kompetencji, czy pasji nie było by nic. Ta społeczna funkcja projektu wolontariackiego sprzyja integracji w każdym jej znaczeniu i niezwykle dynamizuje każdą społeczność pozytywnie uwikłaną w projekt, zarówno dawców jak i biorców, zwłaszcza, że biorcy są tu również dawcami, dawcy – biorcami, że bez jednych nie ma drugich.

WOLONTARIUSZU!
Czy Twój projekt jest dobry, bo:

 • Jest jednorazowym przedsięwzięciem dającym poczucie komfortu i bezpieczeństwa, wspieranym np. organizacyjnie czy finansowo przez pracodawcę.
 • Oparty jest na otwartej komunikacji pracowników i tym samym pracodawcy z beneficjentem na temat formuły współpracy i warunków uzyskania wsparcia (np. finansowego) na realizację projektu.
 • Oparty jest na dobrych chęciach wolontariuszy, ale nie na złożonych przedwcześnie obietnicach, które mogą się zmienić po przejściu przez procedury i procesy wewnętrzne w firmie.
 • Posiada wspólnie zdefiniowany i mierzalny cel projektu na miarę możliwości wolontariuszy.
 • Uwzględnia, jako zwiastun racjonalnego myślenia, a nie ujawniania słabych stron projektu, przemyślane sytuacje kryzysowe i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Stanowi bezpośrednie zaangażowanie naszego czasu, energii, potencjału, a nie tylko przekazanie środków finansowych.
 • Jest działaniem bezpośrednio angażującym wolontariuszy i beneficjentów nie tylko na etapie planowania, ale przede wszystkim na etapie realizacji oraz podsumowania.
 • To inicjatywa, która nie odbywa się bez Ciebie, za Ciebie, w Twoim imieniu.
 • To miejsce spotkań jak największego grona pracowników, co stanowi często jeszcze wyzwanie.
 • To przestrzeń na dawanie i branie np. doświadczeń  z tej najlepszej szkoły zarządzania projektem, procesem formalnym, organizacyjnym i interpersonalnym oraz uniwersytet kompetencji społecznych dla dobra innych.
 • To sukces wszystkich jego uczestników pełen satysfakcji i chęci powtórzenia przygody z wolontariatem.

Projekt jest przedsięwzięciem osadzonym w czasie i przestrzeni społecznej o charakterze pomocowym, jest systemem wielu interwencji, które przebiegają etapowo i są ze sobą powiązane. Krótko mówiąc jest opisem celów i planem działania, z wizją dobrego końca. Ta zadaniowa orientacja służy usystematyzowaniu interakcji pomiędzy wolontariuszami a beneficjentem. Jest podstawą satysfakcji opartej na widocznym, mierzalnym efekcie.

Projekt wolontariacki to coraz bardziej profesjonalne narzędzie odnoszące się zwykle do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, grup, społeczności lokalnych, które znajdują się czasowo lub trwale w trudnej sytuacji. Działania zwykle są podejmowane wobec różnych odbiorców i tych dysfunkcyjnych, jak i szczególnie „funkcyjnych” w życiu osobistym czy społecznym. Grunt to potrzeba, która jest matką i tego wynalazku!

Bo nie byłoby tylu korzyści z tego narzędzia, przedsięwzięcia, czy działania, jeśli inicjatywa wolontariuszy nie byłaby dobrowolna – inicjatywa pracowników firmy i ich bliskich podejmowana w porozumieniu i w odpowiedzi na realne potrzeby wybranego do współpracy beneficjenta.

 

[divider]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.