ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Forum Wolontariatu Pracowniczego 2022

Wolontariat pracowniczy na serio!

Forum Wolontariatu Pracowniczego 2022

Tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022 przyznano Gdańskowi 5 grudnia 2020 roku, podczas uroczystości we włoskiej Padwie, która z powodu rozwijającej się pandemii koronawirusa zorganizowana była wyłącznie online. To wielki sukces Gdańska, bowiem o tytuł ubiegały się wówczas także Madryt (Hiszpania), Izmir (Turcja), Gorizia (Włochy). Gdańsk mógł się pochwalić ponad 25-letnim doświadczeniem pracy z wolontariatem, licznymi inicjatywami i 20-tysięczną wspólnotą wolontariuszy. 

Gdańsk, jako Europejska Stolica Wolontariatu podejmuje trzy kluczowe zagadnienia społeczne w formule forów: Pomorskie Forum Wolontariatu Pracowniczego, Pomorskie Forum Wolontariatu Senioralnego, Pomorskie Forum Wolontariatu.

Celem wydarzenia jest szerzenie idei wolontariatu jako świadomej postawy społecznej, pokazanie różnorodności wolontariatu oraz jego międzypokoleniowego charakteru. Wydarzenie jest współorganizowane przez Miasto Gdańsk, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych oraz Fundacje Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

Forum Europejskiej Stolicy Wolontariatu Pracowniczego odbyło się w 8 listopada 2022 roku, w stolicy Pomorza- Gdańsku, w najlepszym towarzystwie ludzi biznesu, samorządu, organizacji pozarządowych, edukacji. Wiele ciekawych inspiracji, doświadczeń, aspiracji. Zebrane wnioski i rekomendacje podczas panelu o roli wolontariatu pracowniczego w zrównoważonym rozwoju i podczas Okrągłego Stołu Wolontariatu Pracowniczego posłużą nam, by razem w partnerstwie międzysektorowym, rozwijać potencjał społecznego zaangażowania w Polsce, w regionach, w organizacjach w świecie wielu wyzwań społeczno-gospodarczych. 20 lat minęło jak jeden dzień, czas na kolejny krok rozwoju!

Jest moc!❤️❤️❤️
 
 
Foto: Renata Dąbrowska, Joanna Kula 

W tym roku mamy także 40-lecie powstania Solidarności, i dla mnie jest to coś tak ważnego, że ta Solidarność nie jest tym zamkniętym znaczkiem w muzeum, tylko, że jest czymś, co mamy na co dzień, możemy się tym dzielić i pewnie naszą ambicją będzie by tych wolontariuszy, aktywnych wolontariuszy w naszym mieście było jeszcze więcej.

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska
Pomorskie Forum Wolontariatu Pracowniczego to wydarzenie o zasięgu regionalnym. Forum ma na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego z obszaru całego Pomorza w tym pracodawców oraz pracowników w aktywność wolontariacką, poprzez promowanie idei i wdrażanie dobrych praktyk wolontariatu pracowniczego w firmach, wzmacnianie potencjału kompetencyjnego pracowników jako wolontariuszy, zachęcenie do podejmowania działań społecznych oraz promowanie postawy społeczeństwa obywatelskiego. Forum ma charakter edukacyjno - sieciująco - inspirujący. Zapraszamy.

Odpowiedzialność i społeczne zaangażowanie, uważność na siebie i innych, solidarność w działaniu to nasza oręż w byciu lepszymi ludźmi, organizacjami, pracodawcami, społecznościami.
Mamy wiele wyzwań społeczno-ekonomicznych, którym możemy sprostać tylko w partnerstwach międzysektorowych opartych o wolontariat – ponad podziałami, dzieląc się swoim potencjałem, równoważąc mieć z być. Tylko współpraca, szczególnie ta na kanwie społecznej, odbudować może nasz kapitał społeczny na drodze do dobrostanu, pokoju i szczęścia.

Izabela Dyakowska, Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Program Forum Wolontariatu Pracowniczego w Gdańsku

Panel: Biznes na drodze do zrównoważonego rozwoju. Rola wolontariatu pracowniczego.

Warsztaty

Dobre praktyki

Okrągły stół dla wolontariatu pracowniczego.
Rola wolontariatu pracowniczego w rozwoju społeczności lokalnych.


Do zobaczenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *