ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Mentoring

Mentoring

wolontariat pracowniczy7

Mentoring w wolontariacie to partnerska relacja między tym bardziej doświadczonym mistrzem wolontariatu i tym mniej doświadczonym uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie zasobów i potencjału. Mentoring świadczony przez naszą Fundację opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie i polega szczególnie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie i możliwości programowe, rozwijając w ten sposób samoświadomość swoją i innych w sytuacjach pomagania. Mentoring obejmuje także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.

Każdemu pracodawcy i jego pracownikom koordynującym przedsięwzięcia wolontariackie potrzebny jest mentor, który inspiruje i wspiera w efektywności, innowacji, profesjonalizmie, rozwoju.

Ta oferta jest czymś eksluzywnym, przeznaczoną dla osób poszukującym w wolontariacie nie tylko zadań do wykonania, ale i rozwojowego wyzwania dla siebie i innych opartego na autentycznych wartościach, kompetencjach społecznych i osobistych. Tu chodzi o wzmacnianie w świadomej realizacji przedsięwzięć wolontariackich tych, którzy mają być inspiracją, dobrym przykładem, wsparciem dla swoich współpracowników zarówno w działaniach programowych,  jak i tych wolontariackich inicjatywach projektowych. To nasza wspólna podróż w poszukiwaniu możliwości wolontariackich zarówno dla jednostek, jak i dla zespołów koordynujących wolontariatem, dla których ważne jest zarówno mieć jak i być.

Twój sukces, jest naszym sukcesem!

[divider]

NAPISZ DO NAS!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"] [divider]