ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


M
iędzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD), również Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny to święto obchodzone corocznie 5. grudnia, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 40/212 z 17  z grudnia 1985 roku.

Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV). Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju. Rok 2001, podobnie jak 2011 został, ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, co przyczyniło się do aktywizacji działań w tej dziedzinie.

Z życzeniami z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
dużo sukcesów, słońca i spełnienia, wspaniałych relacji!

– zespół Fundacji IWP

[divider]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.