ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Pomagaj nam pomagać

Skarbonka Fundacji Instytutu Wolontariatu Pracowniczego

Pomagaj nam pomagać

Nasza Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego powołana została w 2012 roku, by zmieniać świat biznesu na lepszy. 

Dzisiaj interesariuszem naszych działań są pracodawcy, a w tym także administracja samorządowa, instytucje publiczne, a także organizacje pozarządowe.
W ramach naszych działań statutowych dążymy, by integralną częścią środowisku pracy każdego pracodawcy była etyczna, a więc dobrowolna, świadoma, zorganizowana przestrzeń społecznej proaktywności ludzi aktywnych zawodowo. By każda dojrzała organizacja rozwijała kulturę relacji i współpracy w oparciu o różnorodne i adekwatne formuły wolontariatu pracowniczego, którego istotą jest społeczne zaangażowanie pracowników przy wsparciu swojego pracodawcy.

To dla nas wszystkich najlepsza szkoła empatii, kompetencji społecznych, zarządzania projektami i talentami, integracji, komunikacji i współdziałania, to doskonała naturalna platforma transferu wiedzy, doświadczeń, patrzenia i odpowiadania na wyzwania i problemy społeczne z wielu perspektyw, bycia lepszym człowiekiem, managerem, organizacją, społecznością.

Chcemy się rozwijać, wprowadzać odważne innowacje, budować partnerstwa międzysektorowe dla lepszego jutra nas wszystkich, stawiać wyzwania, uwalniać kapitał społeczny na drodze do naszego osobistego i społecznego dobrostanu i spełnienia. Chcemy, by pomaganie potrzebującym miało większy sens, było bardziej efektywne i dawało wszystkim jego uczestnikom satysfakcję i radość.

Dlatego: uczymy mądrego pomagania, partnerstw międzysektorowych opartych o wolontariat pracowniczy – na serio, propagujemy postawy prospołeczne i dobre praktyki, pomagamy pomagać, współpracować. Jesteśmy mentorem proaktywności.

Dołączajcie. Bądźcie z nami! Razem możemy więcej!

DANE DO PRZEKAZANIA DAROWIZNY CZASOWO W FORMIE PRZELEWÓW:

NEST BANK: 33 2530 0008 2090 1069 1374 0001

IBAN: PL33253000082090106913740001

SWIFT/BIC: NESBPLPW

W TYTULE: DAROWIZNA – Skarbonka Pomagamy pomagać

Dziękujemy <3