ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Pomagamy Ukraińcom z wolontariatem!

Skarbonka Fundacji Instytutu Wolontariatu Pracowniczego

Pomagamy Ukraińcom z wolontariatem!

W tym niezwykle trudnym czasie wyrażamy naszą solidarność z Ukrainą – z Ukraińcami i Ukrainkami, którzy mierzą się z brutalnym i niesprawiedliwym atakiem ze strony Rosji. 
W ramach zorganizowanej wolontariackiej pomocy humanitarnej naszym najbliższym ukraińskim sąsiadom, ofiarom wojny, przebywającym w Polsce, podejmujemy długofalową zbiórkę na Fundusz Wsparcia Ukraińców. Środki z funduszu sfinansują projekty, których celem będzie zadbanie o zaspokojenie najpilniejszych potrzeb uchodźców z Ukrainy w Polsce i na ukraińskiej ziemi, z udziałem wolontariuszy i ekspertów, w tym: bezpiecznego i komfortowego miejsca pobytu, reintegracji społecznej dzieci, młodzieży, dorosłych, zapewnienia animacji wolnego czasu potrzebujących, wsparcia w edukacji, rozwoju, a także komfortowego wejścia dorosłych na rynek pracy, czy wsparcia odbudowy Ukrainy z udziałem wolontariuszy.

Zbiórka zintegrowana jest też z uruchomionym spisem pracodawców zgłaszających się do zorganizowanego wsparcia Ukraińców metodą projektów zespołowych oraz spisem beneficjentów i kluczowych potrzeb, na które najlepiej odpowiedzieć mogą zorganizowane zespoły ludzi aktywnych zawodowo. Dołączajcie. Bądźcie z nami! Razem możemy więcej!

DANE DO PRZEKAZANIA DAROWIZNY CZASOWO W FORMIE PRZELEWÓW:

NEST BANK: 33 2530 0008 2090 1069 1374 0001

IBAN: PL33253000082090106913740001

SWIFT/BIC: NESBPLPW

DOPISEK: DAROWIZNA – Skarbonka Pomagamy Ukraińcom z wolontariatem!

Dziękujemy <3