ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Wolontariat pracowniczy na serio!

S Z K O L E N I E

Wolontariat pracowniczy na serio!

Z udziałem Izabeli Dyakowskiej, współtwórczyni ruchu wolontariatu pracowniczego w Polsce

KIEDY

27 czerwiec 2022 r., godz. 9:00 – 16:00

GDZIE 

ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
Cube Centre, piętro I

Jeśli interesują Cię…

SZEROKIE HORYZONTY
poszukujesz w swojej organizacji czegoś więcej, interesuje Cię wolontariat i CSR w działaniu
PRAKTYCZNE PODSTAWY
chcesz rozpocząć program wolontariatu w swojej firmie i potrzebujesz praktycznych narzędzi i wskazówek
NOWA JAKOŚĆ
prowadzisz już taki programy, ale chcesz uporządkować wiedzę, poznać nowe trendy, zweryfikować model
REPUTACJA W DZIAŁANIU
nie jest Ci obojętny employer branding i reputacja Twojej organizacji w otoczeniu społecznym
SYNERGIA DZIAŁAŃ CSR
chcesz zaktualizować swoją wiedzę, ponieważ Twoja organizacja wkracza w etap transformacji i synergii działań społecznych & CSR
NETWORK
chcesz budować sieć relacji z innymi wokół tej tematyki;  poszukujesz organizacji partnerskiej, animatora programum

…to szkolenie jest dla Ciebie!

Certyfikat dla każdego uczestnika

Szkolenie certyfikowane jest przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego w Warszawie

Idea szkolenia

W zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju opartego na współodpowiedzialności za siebie i innych w ostatnich latach biznes maksymalizuje korzyści dla społeczeństwa poprzez kompleksowe strategie społecznej odpowiedzialności i bezpośrednie zaangażowanie w sprawy społeczności. Stwarzanie przestrzeni do partnerskiej międzysektorowej współpracy i społecznej aktywności stanowi istotny i niezbędny czynnik rozwoju ludzi, zespołów, organizacji i społeczeństwa, a tym samym przewag konkurencyjnych biznesu z najwyższej półki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dzisiaj nie slogan, czy deklaracja,. To jedyna droga dla najlepszych, świadomych przedsiębiorców, kiedy bardziej niż zwykle zmienia się świat, modele biznesowe, kultury organizacyjne, jak zmieniamy się my – ludzie. Kluczowym wskaźnikiem zmian mentalnych i organizacyjnych jest wolontariat pracowniczy – społeczna przestrzeń w biznesie, miejsce unikalnych spotkań, wyzwań, wywierania pozytywnego wpływu, umacniania poczucia wartości i sprawstwa, empatycznej współpracy, integracji wokół wartości, rozwoju kompetencje przyszłości w niestandardowy sposób. Standard organizacji przyszłości, która wchodzi w nowy paradygmat zarządzania przez współpracę, ekonomii otwartych oczu. Dlatego warto zadbać o taką wspólną przestrzeń społecznych wyzwań w organizacji z udziałem naturalnych liderów według najlepszych praktyk, trendów i rozwiązań, które spójne są z polityką CSR i zadaniami HR w obszarze Leadership, Employer Branding, Team Building i Life-Work Balance. W trosce o wspólne dobro, w myśl celów zrównoważonego rozwoju 2030.

Szczegółowe informacje

CELE
• przekazać wiedzę ekspercką i praktyczną •  zainspirować do ciekawych rozwiązań • rozwiać wątpliwości i bariery wejścia • zintegrować wokół pomagania i współpracy • zainspirować do ciekawych rozwiązań
METODY
• Integrują wiedzę zawartą w prezentacji z pracą warsztatową • Wykorzystują materiały źródłowe jak ustawę wyjściową, normy, raporty, rozporządzenia, regulacje • Dobre praktyki • Szkolenie prowadzi trener ngo i biznesu, ekspert i lider zagadnienia, jednocześnie kilkunastoletni praktyk uznany w środowisku ngo i biznesu
ADRESACI
• przedstawiciele biznesu i administracji publicznej • dyrektorzy i specjaliści ds.: polityki personalnej, integracji i rozwoju pracowników, komunikacji korporacyjnej, marketingu, CSR, wolontariatu pracowniczego • przedstawiciele fundacji korporacyjnych • HR biznes partnerzy • pasjonaci tematu, współpracy międzysektorowej, ekonomii współpracy, organizacji przyszłości, kultury relacji, naturalnego przywództwa, uwalniania kapitału społecznego
KORZYŚCI
• Praktyczna wiedza o wolontariacie pracowniczym na serio! • Możliwość weryfikacji dotychczasowego planu i doświadczeń • Poznanie narzędzi budowania kultury organizacyjnej w oparciu o wartości, empatię i współpracę • Wzmacnianie polityki personalnej o przestrzenie rozwoju kompetencji społecznych • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w oparciu o naturalne przywództwo • Odniesienie swoich działań do najlepszych praktyk CSR i CCI • Poznanie aspektów  wizerunkowych firmy odpowiedzialnej społecznie wspierającej swoich pracowników w działaniach społecznych • Umocnienie międzysektorowych relacji organizacji w otoczeniu • Rekomendacja kompetencji i wiedzy w zakresie wolontariatu pracowniczego i CSR • Unikalny networking osobisty i biznesowy

Aspekty merytoryczne szkolenia

Szkolenie składa się z kluczowych bloków tematycznych. Jest podążaniem za procesem grupowym, wiedzą i doświadczeniami grupy.

Zmienia się! Myśl globalnie, działaj lokalnie
Integracja wokół wartości Tło społeczno-ekonomiczne Zrównoważony rozwój i wspólne cele Wobec wyzwań biznesowych Wobec wyzwań organizacyjnych: skuteczna rekrutacja, rotacje pracowników, wypalenie zawodowe, absencja, silosy, odpowiedzialność, współpraca Oczekiwania społeczne, nowego pokolenia Kompetencje, których potrzebujemy Założenia CSR i CCI, funkcja wolontariatu pracowniczego Naturalne przywództwo i ekonomia współpracy Polityka personalna, która uwalnia kapitał społeczny Budowania reputacji i employer brandingu w działaniu Komunikacja, która lubi ludzi
Wolontariat pracowniczy strategicznie
Czym wolontariat pracowniczy nie jest Definicja, która łączy Obszary wpływu, czyli gdzie jest nasz cel, który chcemy osiągnąć Wolontariat pracowniczy z perspektywy strategii personalnej, strategii CSR i strategii komunikacyjnej firmy Kroki milowe i system wsparcia pracodawcy Motywacje i lokowanie programu w strukturze organizacyjnej Animator programu – kilka możliwości Formy wolontariatu na przykładach, inspirujący benchmarking Interesariusze przedsięwzięcia, korzyści i ryzyka Fazy rozwoju pomagania w biznesie Kodeks etyczny wolontariatu pracowniczego Efekt synergi
Planowanie partycypacyjne
• Partycypacja i facylitacja na start • Mapa interesariuszy – analiza zasobów i potrzeb • Misja, wartości, cele, czyli co nas łączy • Struktura programu • Regulacja czy regulamin • Animator przedsięwzięcia, lider odcinka • Identyfikacja w kilku odsłonach • Harmonogram • Profilaktyka porażki, czyli czego lepiej nie robić • Czynniki sukcesu • Etyka i odpowiedzialność, jak pomagać i nie szkodzić • Komunikacja, która dodaje skrzydeł • Narzędzia programu • Aspekty prawne na start • Budżet, czyli słowo o sponsorach • Ambasadorzy
Fakty operacyjnie
• Życie programu angażującego • Metoda projektu, która łączy • Komunikacja na języku, czyli diabeł tkwi w szczegółach • Sieci sojuszników idei • Halo Houston, mamy problem • Dokumenty w sprawnym obiegu • Monitoring i wskaźniki • Aspekty prawne na bieżąco
Przewaga przez równowagę
• Modele dla małych i dużych, dla każdego sektora mają swoją specyfikę • Proces transformacji, czyli jak wejść na level wyżej w uwalnianiu kapitału społecznego organizacji i osiąganiu celów biznesowych w dobrym stylu • Aspekty prawne na mecie • Rezultaty – efektywność, która lubi jakość • Argumenty na tak – dla zarządu, działu HR, dla szefa • Celebracje sukcesu – dobre sposoby, ciekawe okoliczności • Co zrobić z dobrą praktyką
Podsumowanie wokół jakości
Karta Wolontariatu Pracowniczego, czyli jakość

Trener, ekspert

Izabela Dyakowska

Eksertka wolontariatu pracowniczego & CSR
Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego 
Kobieta Polskiego CSR wg. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

– współtwórczyni ruchu wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania odpowiedzialnych pracodawców. Na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR opublikowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), ekspertka Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP. Z wykształcenia – politolog społeczny. Z 20 letnią praktyką. Wspiera rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce, partycypacji społecznej, edukacji obywatelskiej, przedsiębiorczości społecznej, ekonomii współpracy – dla wspólnego dobra. Inicjatorka Konferencji i Raportu „Kapitalni Społecznie” 2018/2019. Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, pierwszej organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką wolontariatu pracowniczego & CSR w naszym kraju, członek Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Autorka Bloga o wolontariacie pracowniczym & CSR www.izabeladyakowska.pl oraz współautorka publikacji „Firma = zaangażowanie” wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wykładowca renomowanych uczelni. Trener biznesu & ngo. Konsultantka i współtwórczyni wolontariackich projektów społecznych m.in. dla Ministerstwa Polityki Społecznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Citi Handlowy, Telekomunikacji Polskiej, Commercial Union, ING Bank Śląski, RWE, Żywiec, Kredyt Bank i Warta, GSK, Euroscript, PTC, Siemens, PGE, PGNiG, Phoenix, Centra Edukacji Nauczycieli, Polfarma, Coca Cola. Łączy dobre z pożytecznym, wiedzę i obserwacje z praktyką. Mama dwójki aktywnych społecznie dzieci <3

Dołącz do nas!

Spotkanie z liderką ruchu wolontariatu pracowniczego w Polsce

Cena uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi:

• 1 353,00 PLN brutto, 1 100,00 PLN netto – płatność do 19.09.2020 r.

• 1 599,00 PLN brutto, 1 300,00 PLN netto – płatność do 30.12.2020 r.

w tym: całodzienne szkolenie, przerwy kawowe, lunch , certyfikat. 

Zapytaj o wolne miejsce!