ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Szkolenie: Wolontariat pracowniczy & ESG

Wolontariat pracowniczy. Robimy lepszy Świat!

Szkolenie: Wolontariat pracowniczy & ESG

Za nami eksperckie szkolenie pn. #WOLONTARIATPRACOWNICZY & #ESG, które zorganizowaliśmy podczas Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2023 r. w sali kolumnowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Szkolenie poprowadził Piotr Glen Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i #ESG SGH Warsaw School of Economics Dziękujemy Piotrze za to jak nas pięknie wszystkich włączyłeś do dyskusji.
Organizatorem szkolenia był nasz Instytut Wolontariatu Pracowniczego w partnerskiej współpracy z SGH, realizującej z nami program #wolontariatpracowniczy SGH.
 
W związku z wytycznymi UE jak również potrzebami społecznymi i zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą odnieśliśmy się podczas spotkania do:
• długoterminowej, strategicznej roli wolontariatu pracowniczego w kontekście wspierania celów ESG, wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju,
• kluczowych korzyści wynikających z angażowania pracowników w działalność wolontariacką,
• wpływu wolontariatu na wizerunek, reputację firmy i relacje z interesariuszami,
• zjawiska greenwashingu w działalności wolontariackiej, by wolontariat był realnym działaniem,
• milowych i angażujących kroków wdrożenia programu wolontariatu pracowniczego w środowisku pracy zgodnie z celami ESG jakie stawia sobie biznes,
• raportowania wolontariatu pracowniczego zgodnym z Dyrektywą CSRD i ESRS,
• pomiaru wpływu społecznego wolontariatu pracowniczego z perspektywy ESG.
 
Spotkanie było również okazją do integracji, wymiany doświadczeń i budowania wspólnych rekomendacji dotyczących systematycznego wolontariatu pracowniczego.
 
 
 
Zadanie publiczne pn. „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO” współfinansowane jest przez NIW-CRSO.

Skip to content