ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) to ważny dla nas temat!

– to długofalowy, wewnętrzny program odpowiedzialnego społecznie pracodawcy, który propaguje idee społecznego zaangażowania, umożliwia społeczne zaangażowanie i kompleksowo wspiera swoich pracowników i ich bliskich w dobrowolnym i świadomym świadczeniu wolontariatu na rzecz i w partnerstwie z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi, określonymi przepisami prawa. Przedkładający ponad wyniki ilościowe, korzyści jakościowe tego typu przedsięwzięcia dla społecznego, organizacyjnego i osobistego dobra jego uczestników.

To integratywny element polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR), a tym samym społecznego zaangażowania biznesu (z ang. Corporate Community Involvment – CCI), którego główne cele strategiczne to:

  • Społeczny cel budowania lokalnego partnerstwa między środowiskiem przedsiębiorców a podmiotami trzecimi (instytucje społeczne oraz publiczne, organizacje pozarządowe);
  • Lifting kultury organizacyjnej, a w tym kształtowanie dobrych relacji wśród pracowników poprzez powierzenie mu kapitału firmy do podejmowania dobroczynnych przedsięwzięć, z wykorzystaniem swoich ambicji, pasji, kompetencji w towarzystwie współpracowników i bliskich;
  • Uwiarygodnienie pozytywnego wizerunku pracodawcy/organizacji w przełożeniu na jakość marki.

 

Autor definicji: Izabela Dyakowska, prezes Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego

 

[divider]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.