ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Bariery wejścia

Bariery wejścia

wolontariat1

Podstawowe, czyli najczęściej występujące bariery wejścia, a zatem wszystko to, co utrudnia nam podjęcie słusznej decyzji o zaplanowaniu i wdrożeniu programu innego od dotychczasowych – wolontariatu pracowniczego:

  • Brak odpowiedniego przeszkolenia załogi firmy/organizacji/instytucji oraz ogólny brak wiedzy na temat wolontariatu
  • Brak doświadczenia związanego z wolontariatem pracowniczym
  • Obawa przed kontaktem z problemami społecznymi, nieszczęściem ludzkim
  • Brak realnej akceptacji dla wolontariatu pracowniczego ze strony bezpośredniego przełożonego (centrali)
  • Negatywny stereotyp wolontariusza, pomagania, wolontariatu pracowniczego
  • Nieodpowiednia komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Słabe rozeznanie w środowisku i potrzebach społeczności lokalnych
  • Niski poziom zaangażowania pracowników na początku wdrażania programu
  • Brak przepisów prawnych dotyczących wolontariatu pracowniczego

Jesteśmy po to, aby pracodawcy mogli łatwiej, pewniej i skuteczniej zacząć i realizować tego typu przedsięwzięcie społeczne w swoich organizacjach.

[divider]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.