ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Kompetencje w wartościowej praktyce

Kompetencje w wartościowej praktyce

 

WPW dynamicznie zmieniającym się świecie organizacje, które działają szybko mają znacznie większą szansę na sukces. W takim świecie znacznie bardziej liczy się intuicja, emocje – bo jak powiedział neurolog Donald Calne: myślenie prowadzi do wniosków, a emocje do działania. Sytuacje pomagania są najlepszym środowiskiem do zdobywania cennych kompetencji i doświadczeń.

Szybkość, czy skuteczność są możliwe tylko w organizacjach, które jednoznacznie zachęcają pracowników, by szukali doświadczeń, dzięki którym mogą się uczyć, a nie unikali ich, bo mogą okazać się porażką. Ta jest wpisana w proces uczenia się. Edison, zanim wynalazł działającą żarówkę – najpierw wynalazł ponad 10 tys. żarówek, które nie działały. Wolontariat jest taką przestrzenią nowych wartościowych doświadczeń, treningiem kompetencji społecznych w różnych środowiskach, wśród różnych ludzi, szkołą zarządzania projektem społecznym, eksploracją własnych pasji i zainteresowań, niezapomnianą przygodą.

Ludzie pragną coraz częściej przeznaczać swój czas na rzeczy dla nich ważne, mieć poczucie, że przez pracę, którą wykonują sprawiają, że świat jest staje się lepszy, że ich życie oraz innych ludzi jest pełniejsze.

Zwłaszcza w czasach kryzysu koncentrujemy się wyłącznie na zarabianiu pieniędzy, na bycie, który stanowi podstawę piramidy Maslowa. Jednak szansą na rozwój organizacyjny zwłaszcza w tak trudnym momencie stanowi koncentracja na kulturze organizacyjnej i misji, która inspiruje i nadaje znaczenie pracy i znajduje się na wierzchołku tej piramidy. Mało tego – na wsparciu pracowników przez swojego pracodawcę w dzieleniu się swoimi zasobami z potrzebującymi.

Organizacje otwarte na dobrowolne pomaganie swoich pracowników potrzebującym, wzbudzają zaangażowanie i lojalność wykraczającą poza rozsądek oraz przyciągają talenty, pasjonatów, ludzi o niestandardowym myśleniu. W ten sposób tworzy się wyjątkowe środowisko pracy, w którym ludzie sami z siebie dokształcają się, szukają źródeł informacji i nowych rozwiązań, chcą być atrakcyjni, wiarygodni, innowacyjni. Tylko wtedy kiedy oni się rozwijają, rozwija się firma.

Współpraca, zaufanie, poczucie sprawstwa, swobodny przepływ wiedzy – to słowa klucze edukacji w dzisiejszym świecie, gdzie członkowie społeczności mogą uczyć się od siebie wzajemnie, przekazywać swoją wiedzę, pasję, doświadczenie w imię wyższego celu, razem.

Organizacje wspierając rywalizację uniemożliwiają wykorzystanie potencjału wiedzy, tkwiącego w zespole, grupie pracowniczej. W wolontariacie dla wszystkich liczy się dobro wspólne, współpraca i wspólny efekt. Teraz liderzy mogą budować środowisko pracy, w którym nie tylko pracownicy wewnątrz organizacji spontanicznie dzielą się wiedzą, ale także dzielą się swoim różnorodnym potencjałem z najbardziej potrzebującymi, od których również wiele mogą się nauczyć w sytuacjach pomagania, współpracy, dialogu.

W świecie szybkich zmian zrównoważony rozwój oznacza całkiem nowe wyzwania. Podejmując je również społecznie możemy budować trwałe wartości. 

 

[divider]

Więcej na Blogu o wolontariacie pracowniczym & CSR: http://www.izabeladyakowska.pl/

[divider]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.