ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Wolontariat to źródło energii odnawialnej w #PKNORLEN

Wolontariat to źródło energii odnawialnej w #PKNORLEN

Wolontariat daje satysfakcję, rozwija empatię, uczy współpracy z innymi i otwiera na drugiego człowieka. PKN ORLEN, jako odpowiedzialny pracodawca inspiruje pracowników do pomocy innym realizując od 16 lat program wolontariatu pracowniczego. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w wolontariat zaangażowało się blisko tysiąc pracowników, którzy zrealizowali ponad 60 różnych inicjatyw

Od 2018 program wolontariatu pracowniczego prowadzi korporacyjna Fundacja ORLEN. Pracownicy Grupy Kapitałowej mogą wziąć udział w akcjach organizowanych przez Fundację lub sami zaproponować działanie na rzecz potrzebujących osób i środowisk. W ramach programu wolontariatu każdy pracownik koncernu może zgłosić pomysł i otrzymać środki finansowe w wysokości 3000 zł na jego realizację. W PKN ORLEN na organizację akcji dobroczynnej przysługuje również jeden dzień wolnego w ciągu roku. Do tego typu przedsięwzięcia pracownik może zaprosić swoich przyjaciół i rodzinę.

Pomimo niesprzyjających warunków, program wolontariatu pracowniczego w 2020 nie zwalniał tempa. Pracownicy Grupy Kapitałowej ORLEN poświęcili na wolontariat łącznie aż trzy tysiące godzin.

W styczniu wolontariusze pojawili się na karnawałowym balu w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 244 w Warszawie. Zorganizowali zabawy i animacje dla dzieci oraz rozdali misie przygotowane przez pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN podczas grudniowych warsztatów charytatywnych. Z kolei w  lutym podczas organizowanych przez Fundację ORLEN ferii zimowych przeprowadzili warsztaty dla dzieci z rodzinnych domów dziecka. Podopieczni wzięli udział m.in. w zajęciach fotograficznych, chemicznych i kreatywnych. W lutym odbyła się również kolejna edycja „Kina z PKN ORLEN” dla dzieci oraz seniorów. Ten cykliczny projekt ma na celu walkę z wykluczeniem społecznym dzieci i ułatwienie dostępu do kultury.

W okresie pandemii wolontariat pracowniczy musiał dostosować się do nowej sytuacji i panujących obostrzeń. Pracownicy PKN ORLEN byli jednak zdeterminowani, by nieść pomoc. Akcje były organizowane dla mniejszej liczby uczestników, a wszyscy wolontariusze byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Pierwszym realizowanym w czasie pandemii projektem było odnowienie pokojów dziecięcych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Nasz Nowy Dom”. W okresie wakacyjnym udało zrealizować się również: warsztaty pszczelarskie i ekologiczne dla dzieci przebywających na turnusie rehabilitujmy oraz zbiórkę karmy dla zaniedbanych psów z Radys, które trafiły do nowego schroniska.

Wolontariat to źródło energii odnawialnej. Po każdej akcji dostaję pełny bak paliwa do  dalszego działania. – mówi wolontariusz Michał Klimek. – Poświęcam swoją energię i czas, ale zyskuję znacznie więcej. – dodaje.

Wolontariat pracowniczy w Orlenie / autor: PKN ORLEN
Wolontariat pracowniczy w Orlenie / autor: PKN ORLEN

We wrześniu Fundacja ORLEN zorganizowała pierwszy w historii Tydzień Wolontariatu w Grupie ORLEN. Akcja odbyła się pod hasłem „dobroMOCni – w pomocy jest moc”. Celem akcji była promocja wolontariatu oraz zachęcenie pracowników do jeszcze większego zaangażowania w projekty prospołeczne. W ramach Tygodnia Wolontariatu, Fundacja przeprowadziła akcje charytatywne oraz stworzyła specjalne studio telewizyjne „dobroMOCni TV”, w którym zaprezentowała wybrane projekty z ostatnich dwóch lat.

Studio „dobroMOCni TV” przez trzy dni trwania programu stało się przestrzenią inspirujących spotkań z osobami, które podzieliły się swoim doświadczeniem związanym z wolontariatem. Przeprowadzono ponad siedem godzin rozmów z wolontariuszami Grupy ORLEN i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Program obejrzało na żywo blisko dwa tysiące pracowników. Prowadzącym rozmowy był Tomasz Wolny – dziennikarz i prezenter TVP2, który prywatnie angażuje się w wiele akcji charytatywnych.

Rozmowy z pomysłodawcami realizowanych akcji, przedstawicielami zaprzyjaźnionych fundacji, organizacji, placówek i ośrodków pozwoliły jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby otoczenia, a także bliżej zapoznać z ideą wolontariatu ORLEN. Wierzymy, że dzięki temu zainspirowaliśmy pracowników do zgłaszania kolejnych projektów i dalszej pomocy potrzebującym — mówi Marta Soluch, Prezes Fundacji ORLEN.

Wszystkie odcinki programu dobroMOCni TV dostępne są na kanale YouTube PKN ORLEN. Pierwszy z nich „dobroMOCni dla Edukacji” poświęcony jest wsparciu osób w nauce, sporcie i rozwoju. W drugim „dobroMOCni dla Świata” można dowiedzieć się o tym, co dobrego możemy zrobić dla naszej planety. Natomiast trzeci odcinek „dobroMOCni dla Człowieka” poświęcony jest osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Podczas Tygodnia Wolontariatu pracownicy zaangażowali się także w liczne akcje charytatywne: oczyścili koryto rzeki Skrwy w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym, przeprowadzili prace porządkowe wokół budynku przedszkola w Łącku oraz opiekowali się zwierzętami w jednym z największych schronisk w Korabiewicach.

Miesiącem najbardziej intensywnych działań wolontariackich jest tradycyjnie grudzień. Fundacja ORLEN m.in. aktywnie włączyła się w Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – rządowy program, którego celem jest pomoc osobom starszym w codziennych czynnościach. Pomoc ze strony fundacji otrzymało kilkudziesięciu mieszkańców warszawskiej Białołęki i Ochoty. We współpracy z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, pracownicy-wolontariusze przygotowali paczki żywnościowe i obiady, a następnie zawieźli je seniorom. By umilić seniorom świąteczny czas wolontariusze dołączyli do paczek krzyżówki, stroiki świąteczne i laurki wykonane przez dzieci pracowników.

W tym roku pracownicy ORLENu zaangażowali się również w akcję „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja” na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Jest to miejsce będące domem dla niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych, którzy dorastali w tej placówce. Z powody zagrożenia epidemicznego pensjonariusze nie będą mogli spędzić świąt ze swoimi rodzinami. Pracownicy Grupy Kapitałowej ORLEN mieli sprawić by mieszkańcy poczuli, że ktoś o nich pamięta, dlatego przygotowali paczki świąteczne dla wszystkich 127 podopiecznych ośrodka. W paczkach znajdowały się m.in. ciepłe koce, kosmetyki i zabawki.

Wolontariat pracowniczy, sierpień 2020 / autor: PKN ORLEN
Wolontariat pracowniczy, sierpień 2020 / autor: PKN ORLEN

Dla pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN udział w akcjach wolontariackich jest źródłem radości i dumy. Doceniamy, że w natłoku obowiązków zawodowych i prywatnych potrafią pochylić się nad potrzebami innych i śpieszyć z pomocą. By wyróżnić osoby szczególnie zaangażowane w działania charytatywne zorganizowaliśmy konkurs na wolontariusza roku. – mówi Marta Soluch, Prezes Fundacji ORLEN.

Nominacje do konkursu zgłaszali sami pracownicy Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Jak pokazał konkurs – wolontariusze ORLENu to m.in. miłośnicy zwierząt, którzy regularnie odwiedzają schroniska, osoby wspierające dzieci i młodzież oraz przyjaciele seniorów, którym na sercu leży ich zdrowie i bezpieczeństwo. Są też tacy, którzy kochają obcować z przyrodą i wykorzystują swój wolny czas na sadzenie drzew czy wysiewanie łąk kwietnych. Fundacja ORLEN przyznała pięć nagród głównych, w tym jedną szczególną, przyznaną przez Daniela Obajtka – Prezesa Zarządu PKN ORLEN. Laureaci będą mogli wskazać cel społeczny, na który Fundacja przekaże darowiznę w wysokości 1500 zł każda. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się 5 grudnia, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Źródło: www.wgospodarce.pl