WITAJ!

Przekaż darowiznę finansową

Two hands are holding up a white piece of paper on an isolated background.

 

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania statutowe możesz dokonać darowizny finansowej na specjalne konto bankowe naszej fundacji.

Każdą wpłatę potwierdzamy drogą e-mailową lub inną wskazaną przez darczyńcę. W tytule wpłaty można wskazać konkretne działanie Fundacji IWP, na jaki ma zostać przeznaczona darowizna.

Każdy darczyńca, o ile nie zastrzeże anonimowości, jest wpisany do Księgi Darczyńców Instytutu IWP.
Darowizny o wartości nie przekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.

NAPISZ DO NAS!

Adres e-mail

Nazwa pracodawcy

Temat

Treść wiadomości

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zostaw Odpowiedź

Twój adres nie będzie pokazany publicznie.